مقاله هنر اداره کردن افراد در سازمان ها

دانلود مقاله هنر اداره کردن افراد در سازمان ها

مقدمه
افرادی که از شغلشان ناراضی هستند ، کارشان را به نحو احسن انجام نمی دهند. اغلب غایب می شوند و در نهایت کار خود را ترک می کنند. اگر احتیاجات اصلی گروهتان را که عمده آن رضایت شغلی است بر آورده نکنید، شرکت شما سرمایه و سرعت کار را از دست خواهد داد.
با درک اینکه چه چیزهایی به کارمندان شما انگیزه می دهد، رضایت آنها را در کار جلب کنید. این انگیزه ها عبارتند از : شخصیت قائل شدن، امکان تحصیل دستاورد، پول، امنیت، به بازی گرفتن، شرایط کاری خوب و امکان ترفیع.
کارمندان با انگیزه حتی اگر هوا نامناسب باشد، مریض باشند یا وسایل نقلیه در اعتصاب باشند باز هم سرکار حاضر می شوند و کار خود را خوب انجام می دهند.
نحوه ایجاد محیط مناسب در سازمان:
در وهله اول باید بیندیشید چگونه می توانید نیازهای گروهتان را بر آورده کنید به طوری که هر روز انتظارآمدن به سر کار را بکشند.
۱ـ هنگام انتخاب کارمند دقت کافی به خرج دهید. ترفیع های داخلی موجب تشویق کارمندان می شود و شما هم از اینکه چه طور فرد در گروه جای گیرد آگاه خواهید شد. به اشخاصی که از خارج شرکت استخدام شده اند کمک کنید تا در شرکت جا بیفتند. برای این کار انتصاب آنها به هر پستی باید مستقیماً توسط خود شما انجام گیرد.
۲ـ به خاطر بسپارید که مثل خود شما کارمندانتان هم وقتی از کار لذت ببرند کارآئی شان بیشتر خواهد شد. محتویات هر شغل را مرتباً مورد بررسی قرار دهید. به افراد اعطای مسئولیت کنید و بگذارید که اخذ تصمیم در پایین ترین سطوح ممکن انجام گیرد. اگر شخصی به خوبی توانست از اقتدارش استفاده کند، میزان آن را افزایش دهید. با این حال به خاطر داشته باشید که همیشه این خود شما هستید که در مقابل کاری که تفویض کرده اید مسئول خواهید بود.

همواره از خود بپرسید که آیا هر یک از کارمندانتان آن قدر آزادی دارند که از قوه ابتکارش استفاده کنند؟
۳ـ به افراد کمک کنید اهمیت کارشان را درک کنند، آنان هنگامی می فهمند کارشان ارزش دارد که بازخوردی از مشتریان یا از مدیرشان به آنان داده شود.
شکایت کردن یک غریزه طبیعی است، اما تشکر کردن چنین نیست. وقتی که پستچی برایتان فیش حقوقی می آورد از او تشکر نمی کنید، اما هنگامی که بسته ای دیر می رسد زبان به شکایت می گشائید وقتی که گزارش خوبی درباره نحوه کار کارمندان به شما داده می شود آنها را از آن مطلع کنید و چنانچه قصوری انجام گرفت توازن را دوباره برقرار نمائید.

فهرست
مقدمه
نحوه ایجاد محیط مناسب در سازمان
رابطه شما با کارمندانتان
چگونه کارمندیابی و انتخاب کنیم؟
مقدمات
جذب متقاضیان مناسب
غربال کردن
مصاحبه انتخابی و آمادگی
مصاحبه انتخابی و فنون
مصاحبه انتخابی و فنون
انتخاب آزمونی
بررسی های نهایی
چگونه ریاست کنیم و برانگیزانیم
ریاست گروه
برانگیختن افراد
پاداشهای مالی و غیر مالی
سبک ریاست شما
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 29

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط