پارادایم دولت الکترونیک ضرورتی اساسی در استقرار شهرداری الکترونیک

Paradigm is essential to establish commerce, e-government

 

دانلود مقاله مدیریت

پارادایم دولت الکترونیک ضرورتی اساسی در استقرار شهرداری الکترونیک

چکیده:
امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجازی و با قدم نهادن به حیطه نانو تکنولوژی و ظهور تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات،جوامع دچار تغییرات بنیادین و اساسی شده اند. ایجاد شهر الکترونیک و قدم گذاشتن در مرحله تکنولوژی اطلاعات نیز یک فرصت انکار ناپذیر است .شهر الکترونیک دسترسی الکترونیکی شهروندان را به شهرداری اداره دولتی، بنگاههای اقتصادی و کلیه خدمات شهری را به صورت شبانه روزی فراهم می کند. پیام پنهان در استاندارد شهروند الکترونیکی این است که اگر به زودی یک شهروند الکترونیک نباشید،اساساَ شهروند به حساب نمی آیید. پاسخ به نیازهای شهروندان یکی از مهمترین وظایف دولتهاست ،ایجاد دولت الکترونیک در این زمینه یکی از نیازهای اساسی جوامع به شمار می آید. دولت الکترونیک در بر گیرنده توسعه و بکار گیری زیر ساختهای اطلاعاتی و همچنین تدوین و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات لازم برای تسهیل عملکرد جامعه اطلاعاتی و دیجیتالی است. مفهوم شهرداری الکترونیک به میزان زیادی با مفهوم دولت الکترونیک عجین است، شهرداری الکترونیک امکان دسترسی شهروندان به پایگاههای داده خدمات شهرداری ، به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته را فراهم می آورد. در ترسیم نمودار سازمانی دولت و شهرداری الکترونیکی و بررسی استراتژیک چگونگی تجزیه و تحلیل به کار گیری فناوری مدرن تکنولوژی انتقال اطلاعات در ساختار شهرداری ، اولین و بنیادی ترین موضوع قابل بحث چگونگی تدوین یک استاندارد قابل قبول درون و برون سازمانی ، در بحث اعتماد سازی الکترونیکی است. در این مقاله به بررسی مفهوم دولت الکترونیک و نقش آن در استقرار شهرداری الکترونیک می پردازیم . و تا حد امکان سعی می کنیم این موضوع را تبیین وارائه کنیم.
ین مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده و حاوی ۲۴ صفحه می باشد.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 24

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط