پاورپویت واحد اندازه گیری مقاومت

واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی اهم است که با نماد Ω نشان داده می‌شود. یک اهم برابر با مقاومت بین دو نقطه است که اختلاف پتانسیل آن‌ها یک ولت و جریان عبوری از آن‌ها یک آمپر باشد.

پاورپویت واحد اندازه گیری مقاومت

بخشی از متن پاورپویت:
انواع کلیدهای فشار قوی
کلیدها وسیله ارتباط سیستم های مختلف هستند و باعث عبور و یا قطع جریان می شوند.

کلیدها دارای مشخصات زیر هستند :
در حالت قطع دارای استقامت الکتریکی کافی و مطمئن در محل قطع شدگی می باشند.
در حالت وصل باید کلید در مقابل کلیه جریان هایی که امکان عبور آن در مدار هست، حتی جریان اتصال کوتاه، مقاوم و پایدار باشد و این جریان ها و اثرات ناشی از آن نباید کوچکترین اختلالی در وضع کلید و هدایت صحیح جریان به وجود آورد.
بدین ترتیب باید کلید فشار قوی در مقابل اثرات دینامیکی و حرارتی جریان ها مقاوم باشد.

بررسی شرایط حاکم بر کلید هنگام قطع کردن
سلفی بودن شبکه ای که کلید به آن متصل است باعث می شود که کلید زمانی که قطع می شود مقدار جریان عبوری از آن صفر باشد.
در لحظۀ باز شدن کلید آنقدر فاصله بین دو کنتاکت کم است که کوچکتـرین سـطح ولتـاژ هم بـاعث جـاری شـدن جریــان می شـود.

فهرست مطالب:
انواع کلید فشار قوی
تشدید خنک ککنده
خاموش کننده
موارد استعمال


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 40

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.