پاورپوینت انواع بیماریها و اختلالات روانی – عصبی

پاورپوینت انواع بیماریها و اختلالات روانی - عصبی

انواع بیماریها و اختلالات روانی –عصبی
پسیکوز یا بیماریهای شدید روانی
نوروز یا بیماریهای خفیف روانی
صرع
عقب ماندگی ذهنی
اختلالات روانی ورفتاری در سایر موارد تشخیصی

پسیکوز یا بیماری شدید روانی
ناراحتی شدید روانی حالت غیر طبیعی در رفتار و گفتار بیمار است که برخی از مردم به آن جنون یا دیوانگی می گویند.
این دسته بیماریها در افراد بالای 15 سال دیده می شود که گاه به صورت تدریجی و زمانی ناگهانی ایجاد می شود.
این بیماران به غلط ناراحتی خود را به سحر و جادو نسبت می دهند.
آنها خود را بیمار نمی دانند و برای درمان مراجعه نمی کنند.
رفتار غیر عادی آنان برای مردم و خودشان ایجاد مزاحمت می نماید.

نحوه شناسایی بیماران شدید روانی
بیمار اغلب حرفهای بی ربط و غیر منطقی می زند. مثلا می گوید من خدا یا پیغمبر هستم ،
بیمار افکار هذیانی دارد و فکر می کند همه قصد آسیب رساندن به او را دارند.
بیمار بی دلیل خوشحال است و مدام می خندد، پر حرف است وشکلک در می آورد، بی خوابی شدید دارد
دچار کم خوری وپر خوری ونیز آشغال خوری می شود. زود عصبانی می شودوبی دلیل گریان وخندان می شود.
گاه به دیگران حمله می کند و گاه ممکن است به خود آسیب برساند.
وسایل و چیزهای غیر ضروری را بیهوده و بی هدف جمع می کند (آشغال جمع کردن)
و…

فهرست مطالب
انواع بیماریها و اختلالات روانی –عصبی
پسیکوز یا بیماری شدید روانی
نحوه شناسایی بیماران شدید روانی
علائم هشدار دهنده بیماری شدید روانی
نکات لازم جهت آموزش بهداشت روان برای خانواده هایی که یک بیمار شدید روانی دارند:
درمان
نوروز یا بیماری خفیف روانی
نحوه شناسایی بیماران خفیف روانی:
آموزش بهداشت روان در بیماران خفیف روانی:
افسردگی
هیستری
فوبیا
وسواس
صرع شامل انواع زیر می باشد :
1- صرع بزرگ
2- صرع کوچک :
صرع روانی –حرکتی :
درمان
تشنج همراه با تب :
عقب ماندگی ذهنی
بهورز
نحوه شناسایی فرد عقب مانده ذهنی
نکات لازم جهت آموزش خانواده هایی که یک فرد عقب مانده ذهنی دارند.
انواع عقب ماندگی ذهنی:
انواع اختلالات رفتاری دوران کودکی در سایر موارد تشخیصی
درمان
لکنت زبان
درمان


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 62

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط