پاورپوینت خلاصه حسابرسی 1

خلاصه حسابرسی 1 به مفاهیم پایه ای حسابرسی، مانند تعریف حسابرسی، انواع حسابرسی، مسئولیت های حسابرس، استانداردهای حسابرسی و مراحل انجام حسابرسی می پردازد. این درس برای دانشجویان رشته حسابداری و سایر رشته های مرتبط، درک کلی از فرآیند حسابرسی و نقش آن در ارائه اطلاعات قابل اعتماد به استفاده کنندگان صورت های مالی را فراهم می کند.

پاورپوینت خلاصه حسابرسی 1

نقش حسابرسی در اقتصاد کشور
رسیدگی به صورتهای مالی یک شرکت توسط یک موسسه حسابرسی است. این نوع از حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده دارایی ها،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی. رسیدگی های حسابرسان مستقل مبنای گزارش حسابرسی را فراهم می آورد.

هرگز حسابرسان بدون اجرای رسیدگی،نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اظهار نظر نمی کنند. حسابرسان انواع واحدهای بازرگانی و نیز، سازمانهای غیر انتفاعی را حسابرسی می کنند. بانکها، شرکتهای بیمه، کارخانه ها، فروشگاهها، موسسات آموزشی، انجمنهای خیریه، شرکتهای حمل و نقل هوایی، و اتحادیه های کارگری، همه معمولا مورد بازدید حسابرسان قرار می گیرند. انتخاب مناسبترین روش های حسابرسی برای هر کار، مستلزمکاربرد قضاوت وتجربه حرفه ای است.

نقش اعتباردهی حسابرسی
دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتبار دهی است. اجرای این نقش، حسابرسان را در موقعیتی منحصر به فرد و بسیار اساسی در جامعه قرار می دهد. تعجب آور نیست که اعتبار دهی به موضوعاتی فراتر از صورتهای مالی نیز گسترش یابد. امروزه حسابرسان مستقل به انواع گسترده ای از اطلاعات دیگر نیز اعتبار می بخشند. اعتبار دادن به صورتهای مالی، به معنای ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای آنهاست.

اعتبار دهی شامل دو مرحله مجزا است. در مرحله اول، حسابرس مستقل باید یک رسیدگی (یا حسابرسی) را اجرا کند،این رسیدگی شواهدی را تامین می کند تا حسابرسان بتوانند نسبت به صورتهای مالی، نظر کارشناسی اظهار کنند. مرحله دوم نقش اعتبار دهی، ارائه گزارش حسابرسی است که نظر حسابرسان درباره مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای صورتهای مالی را به استفاده کنندگان صورتهای مالی انتقال می دهد.

فهرست:
نقش حسابرسی در اقتصاد کشور
آئین رفتار حرفه ای
مسئولیت قانونی حسابرسان
حرفه حسابرسی
کنترل داخلی
دلایل و مدارک حسابرسی
نمونه گیری آماری
کاربرگ حسابرسی
کنترل کیفیت در مورد کار حسابرسی
رسیدگی به اسناد و مدارک طرح ریزی برنامه حسابرسی
حسابرسی سیستم حسابگر الکترونیکی
انواع حسابرسی مستقل
انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار
انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
انواع حسابرسی از نظر زمان انجام کار


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 27

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط