پاورپوینت طرح معماری 4 درمانگاه عمومی

پاورپوینت طرح معماری 4 درمانگاه عمومی

پاورپوینت طرح معماری 4 درمانگاه عمومی
قسمتی از متن
هدف از طراحی درمانگاه
مقصود از انجام طرح معماری ۴ طراحی یک فضای بهداشتی شهری با موضوع کلینیک واورژانس در نظر گرفته شده است که دانشجویان با عنایت به ملموس بودن این عملکرد واین که همه اقشار جامعه تجربه حضور در چنین بناهایی را دارند به نوعی پیشینه ذهنی داشته واز طرفی پیچیدگی خاص و لزوم توجه به جنبه های عملکردی ، شفافیت فضا ، همجواری های فضایی ، دسترسی ها ونیز رعایت مسائل فرهنگی ، اجتماعی ، بهداشتی وروانی ، محدودیت های خاصی در این طراحی به وجود می آورد که دانشجو باید با مطالعه دقیق و بررسی نمونه های موردی تجربه ومهارت کافی در خلق این فضاها را داشته باشد.

تعریف درمانگاه
درمانگاه به موسسه اي اطلاق می شود که بطور شبانه روزي بیماران سرپایی را براي درمان می پذیرد و در آن محل می توان موارد فوري یا نیازمند کمکهاي ویژه را حداکثر 24 ساعت تحت نظر قرار داد و در صورت عدم بهبودي و داشتن مشکلات خاص و نیازمند به خدمات بیشتر، بایستی درطول این مدت هماهنگی لازم جهت اخذپذیرش واعزام به بیمارستان،در صورت لزوم فراهم گردد. و………..

فهرست مطالب
هدف از طراحی درمانگاه
تعریف درمانگاه
شرایط ساختمانی تجهیزاتی و پرسنلی
اشکال ساختمانی  درمانگاه بیماران  سرپایی
درها
پله هاو رمپها
آسانسورها
مسیر یابی
بخش های مراقبت
اتاق پرستارها
نورپردازی
تسهیلات گرمایشی  و سرمایشی
سرویس های بهداشتی
فضاهای پیشنهادی
فضاهای پشتیبان وسایر فضاها
راهنمای طراحی معماری درمانگاه
قسمت کودکان
دیاگرام روابط فضایی کودکان
قسمت چشم پزشکی
دیاگرام روابط فضایی چشم پزشکی
قسمت ریوی
قسمت گوارش
قسمت مغز و اعصاب
دیاگرام روابط فضایی مغزواعصاب
دیاگرام روابط فضایی اورتوپدی
دیاگرام روابط فضایی قسمت قلب
دیاگرام روابط فضایی بخش زنان
دیاگرام روابط فضای دندان پزشکی
ریزفضاهای قسمت اورژانس
قسمت های معاینه و درمان  اورژانس
قسمت پشتیبانی بخش اورژانس
ریزفضاهای رادیولوژی
نکات مورد توجه در مراکز پرتوپزشکی
ریز فضاهای بانک خون
ریز فضاهای داروخانه
آشپزخانه و رستوران
استریل مرکزی
دیاگرام روابط فضایی کل کلینیک
دیاگرام روابط فضایی ورودی ولابی
جانمایی فضاها در طبقات
دیاگرام
سیرکولاسیون بیمار در درمانگاه
سيركلاسيون بيمار بستري
مسیر و مراحل کار در منطقه مصاحبه و معاینه
مسیر بیمار سرپایی به درمانگاه
سیستم تفکیک معاینه/مصاحبه
اتاق معاینه و مصاحبه نمونه شماره یک سیستم ترکیبی
اتاق معاینه و مصاحبه نمونه شماره سه سیستم ترکیبی
یک نمونه فضای مصاحبه ومعاینه ترکیبی
نمونه های مشخص درمانگاه
فضاهای  مختلف این دو درمانگاه به شرح زیر است
سرویس  های بهداشتی مراجعین
نمونه های مشخص


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 103

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط