پرسشنامه استاندارد رهبری تحولی بس و آولیو (۱۹۸۵)

پرسشنامه استاندارد رهبری تحولی بس و آولیو (۱۹۸۵)
پرسشنامه رهبری تحولی توسط بس و آولیو (۱۹۸۵) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال و ۴ خرده مقیاس می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (توجه خود را بر بی نظمی، خطاها، استثناء ها و انحرافات از استانداردها متمرکز می کند) به سنجش رهبری تحولی می پردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه رهبری تحولی
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه رهبری تحولی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه رهبری تحولی از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است.

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: ورد (Word)
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
قیمت: فقط ۲۹۰۰ تومان
گارانتی: دارد
پرسشنامه کاملا استاندارد است


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط