مقاله بادبندهای واگرا (EBF ) و همگرا (CBF)

مقاله بادبندهای واگرا (EBF ) و همگرا (CBF)
مقاله تخصصی موضوع تحقیق بادبندهای واگرا (EBF ) و همگرا (CBF)
انواع سیستمهای باربر جانبی
1-1- تأثیر سختی بر رفتارهای لرزه ای:
افزایش سختی موجب کاهش تناوب می شود و در نتیجه سازه را اگر در ناحیه نرم باشد به سمت ناحیه تشدید و شتاب پاسخ را افزایش می دهد. بعکس اگر سازه در ناحیه تشدید باشد، آن را به سمت ناحیه سخت برده و شتاب پاسخ را کاهش می دهد. بنابراین افزایش سختی روی شتاب پاسخ تأثیری دوگانه دارد. از آنجا که نواحی سه گانه جایگاه ثابتی ندارند نمی توان با قطعیت بیان
کرد که آیا سخت کردن یک سازه به افزایش نیروهای زلزله می انجامد یا به کاهش آن به همین دلیل نقش طبقه نرم در یک سازه مدتها مورد بحث و جدل بوده است. برخی معتقدند که وجود یک طبقه نرم موجب کاهش سختی و در نتیجه کاهش نیروهای زلزله می شود و گروهی دیگر طبقه نرم را موجب تمرکز انرژی در یک طبقه و در نتیجه انهدام آن طبقه می دانند.

فصل اول:
انواع سیستمهای باربر جانبی صفحه 4
فصل دوم:
بادبند و انواع ان صفحه 11
فصل سوم:
خصوصیات و مقایسه بادبندهای همگرا و وگرا صفحه 17
فصل چهارم:
تحلیل تقریبی قابهای بادبندی شده صفحه 30
فصل پنجم:
ظوابط و روشهای طراحی بادبندها صفحه 39
فهرست منابع صفحه 67


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 62

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط