مقاله بررسی روش‌های راه‌ اندازی موتورهای القایی و بهبود راه‌ اندازی آن‌‌‌‌ها

مقاله بررسی روش‌های راه‌ اندازی موتورهای القایی و بهبود راه‌ اندازی آن‌‌‌‌ها

چکیده:
با توجه به این که موتورهای القایی دارای جریان راه‌ اندازی زیادی هستند و می‌توان آنها را به صورتهای مختلف راه‌ اندازی کرد، پس می‌توان برای موتورهای با قدرت‌های مختلف یکی از روشهای مناسب راه‌ اندازی برای آن موتور را انتخاب کرد، تا جریان کمتری در هنگام راه‌ اندازی از شبکه کشیده شود و همچنین آسیب کمتری به آن موتور وارد شود. توانایی کنترلر طراحی شده در راه‌اندازی نرم و بهبود ضریب توان موتور بطور موفقیت آمیز در آزمایشگاه انجام گرفته است. بنابراین عوارض نامطلوب خراب شدن ولتاژ شبکه تغذیه دراثر‌ راه‌اندازی موتور و همچنین اتلاف در بی باری و یا بارهای کم پیشگیری می شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: ساختمان موتورهای القایی
فصل دوم: مشخصات گشتاور- سرعت موتور القایی
گشتاور القایی از دیدگاه فیزیکی
یافتن معادله گشتاور- سرعت موتور القایی
توضیحاتی در مورد منحنی گشتاور- سرعت موتور القایی
گشتاور ماکزییم (برون کش) یک موتور القایی
تغییرات مشخصات گشتاور- سرعت موتور القایی
کنترل مشخصات موتور با طراحی روتور قفس سنجابی
طرحهای روتور ژرف- میله و دو قفسی
کلاسهای مختلف طرح موتور القایی
راه‌اندازی موتورهای القایی چند فاز
مدلهای راه انداز موتور القایی
فصل سوم: انواع روشهای راه‌اندازی  موتورهای القایی
استفاده از مقاومت‌های راه‌انداز در مسیر استاتور
ترانسفورماتورهای راه‌اندازی
راه اندازی ستاره – مثلث
راه اندازی موتورهای رتور سیم پیچی شده (راه اندازی رتوری)
راه‌ اندازهای نرم
راه اندازی با ولتاژ متغییر و جریان محدود شده
قوانین مربوط به کنترل یک موتور آسنکرون قفس سنجابی
راه اندازی تریستوری
راه‌ اندازی الکترونیکی
گشتاور قابل دسترسی
کنترل راه‌انداز نرم
شرایط راه‌اندازی و توقف نرم موتور
کلیات General
حفاظت گرمایی Thermal protection
ارتباط با دستگاه
خروجی های کنترلی
مشخصات دستگاه راه‌انداز
درجه حرارت، رطوبت، ارتعاش و شوک
ترکیب راه‌ انداز – موتور
تنظیم پارامترهای راه انداز
تنظیم پتانسیومترها
تنظیم توقف Setting the stoping
توقف با شتاب کاهنده
ترمز موتور با تزریق جریان DC
تنظیم توقف موتور
دلایل احتمالی فالت حرارتی
اشکالات احتمالی
بهبود راه اندازی موتورهای القایی
سیستم کنترلر میکروپروسسوری
نتایج آزمایشگاهی
فصل چهار: روش راه‌اندازی موتورها القایی تکفاز
موتورهای یکفاز با خازن دائم کار
موتور یکفاز با راه‌ انداز خازنی
موتور یکفاز دو خازنی
موتور یونیورسال
موتورقطب چاکدار
راه‌ اندازی الکتروموتور سه‌ فاز با جریان یکفاز
نتیجه گیری
مراجع و منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 121

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط