چگونه رهبران بر رفتار ابتکاری کارکنان تأثیر می گذارند؟

How leaders influence their innovative behavior

دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده

چگونه رهبران بر رفتار ابتکاری کارکنان تأثیر می گذارند؟

قسمتی از متن مقدمه:
یک راه برای بیشتر خلاق شدن سازمانها، سرمايه گذاري روي توانايي هاي كاركنان شان جهت نوآور بودن است. همانطور كه katz (1964، ص 1032) به آن اشاره كرده: سازماني كه منحصراً وابسته به رفتارهاي تجويز شده است، يك سيستم اجتماعي بسيار شكننده است. كار بيشتر مبني بر دانش مي شود و كمتر به صورت انعطاف ناپذير و سخت تعريف مي شود. به عبارتي كاركنان مي توانند به بهبود عملكرد سازمان از طريق توانايي شان جهت توليد ايده و استفاده از آن به عنوان سنگ بنايي براي محصولات، خدمات و فرايندهاي كاري بهتر و جديدتر كمك كنند.
كارورزان و دانشجويان اكنون تأييد مي كنند كه ابتكار فردي در دستيابي به موفقيت ها مؤثر است. به منظور درك جريان مستمر ابداعات، كاركنان نيازمند وجود تمايل و توانايي ابداع هستند. ابتكار فردي در اصول معروف مديريت مثل كيفيت جامع، برنامه بهبود مستمر، كايزن، ريسك شركت و يادگيري سازماني متفاوت عمل مي كند. در اين جا، ما مي گوييم كه چگونه رهبران مي توانند ابتكار فردي را تحت تأثير قرار بدهند.


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات: 26

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط