گزارش کار آزمایش خیز ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )

گزارش کار آزمایش خیز ( آزمایشگاه مقاومت مصالح )
هدف از انجام آزمایش خیز ، تحقیق روابط بار-تغییر مکان است.
بارهای جانبی که بر روی تیر اثر می کنند باعث تغییر شکل آن می گردند به طوری که محور طولی تیر به صورت منحنی در می آید. منحنی محور تیر تغییر شکل یافته اصطلاحاً به منحنی ارتجاعی تیر موسوم می باشد.در کارهای مهندسی غالباً لازم است که تغییر مکان ها را در نقاط مختلف محور تیر حساب کنیم.برای مثال،محاسبه تغییر مکان ها برای تحلیل تیرهای نامعین ضروری می باشد.کاربرد دیگر آن ها در طرح ساختمان ها است که معمولا یک حد بالایی برای مقدار تغییر مکان ماکزیمم در نظر گرفته می شود.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 5

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط