مقاله بررسی بروسلوز در اطفال

دانلود مقاله بررسی بروسلوز در اطفال

چکیده:
هدف از بررسی بروسلوز در اطفال نشان دادن شایع ترین علایم بالینی و یافتن بهترین روش آزمایشگاهی جهت تشخیص بیماری و بررسی راههای شایع انتقال و چگونگی پیشگیری از آن و نهایتاً مقایسه روش های مختلف درمانی و یافتن موثرترین راه درمان است.
موارد و روشها: این تحقیق از نوع گزارش سری موارد و نوعی مطالعه توصیفی گذشته نگر می‎باشد که بر روی پرونده های بیماران بستری بهرامی بین سالهای ۸۴-۱۳۷۴ انجام گرفته است.
نتایج: بیشترین شیوع بیماری در سنین ۸-۷ سال بود. کوچکترین بیماران ۱ سال و بزرگتر آنها ۱۴ سال سن داشت. ۱۵ نفر از بیماران (۵/۶۲%) از جنس مذکر و ۹ نفر (۵/۳۷%) از جنس مؤنث بودند. سابقه مصرف لبنیات محلی غیرپاستوریزه در ۱۸ نفر از بیماران (۵/۷۷%) مثبت بود. تظاهرات بالینی شامل: تب در ۲۳ نفر (۸/۹۵%) و آرترالژی در ۲۰ نفر (۵/۷۸%) و تعریق شبانه در ۱۲ نفر (۵۰%)، لنفادنوپاتی در ۹ نفر (۵/۳۷%) اسپلنومگالی در ۷ نفر (۲/۲۹%) بود. عوارض بیماری شامل: آرتریت در ۲۱ نفر (۵/۸۷%)، آنمی در ۱۲ نفر (۵۰%) و لکوپنی در ۴ نفر (۷/۱۶%) لکوپنی، ۳ نفر (۹/۱۴%) لکوسیتوز بودند.
تست رایت در ۲۰ نفر، با تیتر ۳۲۰: ۱ مثبت بود، در ۳ نفر با تیتر ۱:۱۲۸۰ مثبت بود و تنها در یک مورد تیتر ۱:۱۶۰ وجود داشت. تست ۲ME در همه بیماران مثبت بود.آزمایشات LFT در ۱۰ بیمار انجام گرفت و فقط در سه مورد، رایز آنزیمهای کبدی وجود داشت. کشت خون در ۱۸ بیمار انجام گرفت و نتیجه منفی گزارش شد.تمام بیماران با درمان های آنتی بیوتیکی بهبود یافتن و هیچ موردی از عود بیماری گزارش نشد.
استنتاج: با توجه به تظاهرات بالینی غیر اختصاصی بروسلوز، باید این بیماری را در تمام اطفال با علائم تب طول کشیده در نظر داشت.
مقدمه
-بروسلوز بیماری مشترک بین انسان و دام است که در اثر تماس با حیوانات یا فرآورده های دامی آلوده و یا مصرف لبنیات محلی غیرپاستوریزه به انسان منتقل می گردد.
–    این بیماری با نامهای مختلف بروسلوز، تب مالت، تب مدیترانه، تب مواج شناخته شده است.
–    بروسلوز در تمام جهان وجود دارد مخصوصاً در کشورهای ناحیه مدیترانه، شبه جزیره عربستان، شبه قاره هند، مکزیک و کشورهای امریکای لاتین

تاریخچه
عامل بیماری برای اولین بار در سال ۱۸۸۶، توسط دیوید بروس پزشک انگلیسی از طحال سرباز تلف شده در جزیره مالت جدا گردید و میکوکوس ملیتنیس نام گرفت. در سال ۱۹۲۰، میرشا به افتخار کشف اولیه بروس،  این باکتریها را بروسلا نامگذاری کرد.
در ایران، عامل بیماری در سال ۱۳۱۱ شمسی در انیستیتوپاستور از کشت خون انسان جدا گردید.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 28

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط