مقاله بررسی فرهنگ در بازاریابی بین الملل

مقاله بررسی فرهنگ در بازاریابی بین الملل
در این مقاله به بررسی مسائل جاری در بازاریابی بین الملل می پردازیم. یکی از مسائل جاری در بازاریابی بین الملل ،‌مسئله فرهنگ در بازار و بازاریابی می باشد. جهانی شدن بازار فروش و تاثیر فرهنگ ، به طور بحث اننگیزی یکی از مهمترین موضوعات که روبروی مدیران بازاریابی بین المللی می باشد.باتوجه به اینکه اکثر کشورهای جهانی تقریبا چمدفرهنگی و به سرعت روبه رشد می باشند. حتی در کشورهای نسبتا هم جنس، افراد نیز از نظر فرهنگی با همدیگر تفاوت دارند.بنابراین درک درست از تعریف فرهنگ یک امر بسیار مهم در توسعه بازاریابی بین المللی و رشد فروش آنها می باشد.فرهنگ مجموعه ای اتز باورها و رفتارهای گروههای انسانی است،فرهنگ فارسی معین فرهنگ را مرکب از دو واژه “فر” و “هنگ” به معنای ادب ، تربیت ، دانش ، علم ، معرفت ، و آداب و رسوم تعریف کرده است. فرهنگ ناشی از عوامل زیست شناختی ، محیط زیستی ، روان شناختی ، و تاریخبشری است.به دلیل وجود مجموع سنتها و پیچیدگی ها ی روابط انسانی ، حتی چیزهای ساده ای که انسان مانند حیوانات به آن نیازمند است، در قالب الگوهای فرهنگی در می آید. فرهنگ روش متفاوت زندگی با طرح زندگی گروهی از مردم است. در این مقاله نخست به تعاریفی از فرهنگ می پردازیم و سپس نقش فرهنگ را در بازاریابی بین الملل و تاثیرات زبان و رنگ و بسته بندی در کشورهای مختلف می پردازیم.

فهرست مطالب
چکیده :3
واژگان کلیدی:3
مقدمه. 4
سوالات تحقیق.. 5
پیشینه تحقیق.. 5
بیان مسئله. 6
مفاهیم. 8
بازار. 8
انواع بازار. 8
بازاریابی.. 9
آمیخته بازار P4. 10
عوامل موثر در بازار. 10
اصول بازاریابی:10
چرا تحقیقات بازاریابی ضروری است؟. 10
گام‌های اجرایی تحقیق بازاریابی:11
فرهنگ(Culture)11
بازاریابی فرهنگی( Marketing Culture)11
مدیریت بازاریابی فرهنگی:12
وظایف اصلی در مدیریت بازاریابی فرهنگی:12
اهمیت و نقش بازاریابی فرهنگی در ارائه ی محصولات و خدمات فرهنگی:12
تفاوت بازاریابی فرهنگی با سایر بازاریابی ها13
بازاریابی بین‌المللی فرهنگ(International Marketing Culture)14
حیطه عمل بازاریابی بین‌المللی.. 14
تحلیل محیط بین‌المللی.. 15
محیط اقتصادی.. 15
فرهنگ… 15
پایداری ارزشهای فرهنگی و خرده فرهنگ پایداری ارزشهای فرهنگی.. 15
خرده فرهنگ… 16
اجزای فرهنگ… 16
عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ… 17
الگوی چهاربعدی هافستد. 17
مدیریت تفاوت های فرهنگی.. 18
اثر تنوع فرهنگی بر تجارت بین المللی.. 18
آیا فرهنگ ها در همگرایی بسر می برند؟. 18
محیط سیاسی/حقوقی.. 19
استراتژی‌های ورود. 20
آمیخته بازاریابی.. 21
کالا و خدمات.. 21
دوره عمر کالای بین‌المللی.. 22
نام‌گذاری کالا. 22
معرفی کالای جدید. 22
ترفیع. 22
موانع فرآیند ارتباطات بین‌المللی فرهنگ… 22
موانع زبانی.. 22
موانع فرهنگی.. 23
رسانه‌ها23
مقاومت.. 23
تبلیغات جهانی.. 23
نتیجه گیری.. 23
منابع. 25
منابع فارسی.. 25
منابع انگلیسی.. 25


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 30

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط