مقاله بلوغ و هویت یابی نوجوانان

دانلود مقاله بلوغ و هویت یابی نوجوانان

مقدمه
هدف از تهیه ی این تحقیق شناسایی بلوغ و هویت یابی است . این که نوجوانی چه دوره ای است؟ ‌خصوصیات شخصیتی، جسمانی، روحی و روانی نوجوان در این دوره چگونه است؟ او باید چگونه در برابر تغییرات حاصل از این دوره عکس العمل نشان دهد؟ …
در این دوره نوجوان در یک تبدیل شخصیتی قرار دارد افکار و حالات وی به سوی بلوغ و در مسیر کامل تر شدن حرکت کند. در این تحقیق از مواردی چون خصوصیات عمومی دروان بلوغ، خواهش های فطری و اکتسابی ، رام کردن غرایز، تفریحات سالم، تفریحات زیان بخش، رشد و اظهار وجود، استقلال و دوست یابی نوجوانان، بلوغ جنسی که خود یکی از عامل های تشویش و نگرانی در دختران و پسران است و انحرافات جنسی سخن به میان آمده است.

خصوصیات عمومی دوران بلوغ
– برقرار کردن مناسبات کاملتر با همسالان خود
– کامل کردن نقش اجتماعی خود به عنوان یک مرد یا یک زن
– قبول کردن وضع جسمانی خود و استفاده از آن به طور مؤثر
– به دست آوردن استقلال عاطفی و از میان بردن وابستگیهای عاطفی با والدین و سایر افراد بالغ «فطام روانی»
– اطمینان حاصل کردن درمورد استقلال اقتصادی.
– انتخاب شغل و آماده کردن خود جهت احراز آن.
– آماده نمودن خود جهت انتخاب همسر و تشکیل خانواده.
– پرورش دادن مهارتهای هوشی و مفاهیم لازم جهت شرکت دادن در زندگی اجتماعی.
– کامل کردن رفتار اجتماعی و قبول کردن مسئولیت های مربوط بدان.
– آشنا شدن با یک دسته از ارزشهای اخلاقی و تحصیل یک فلسفه حیاتی ارضاء کننده .

فهرست :
خصوصیات عمومی دوران بلوغ
خواهش های فطری و خواهش های اکتسابی در دوره جوانی
فراهم کردن غرایز در این دوره (تکالیف نوجوان)
چگونگی رشد شخصیت در این دوره
اظهار وجود و اثبات شخصیت
چگونگی دستیابی به استقلال
انتخاب دوست
چگونگی رشد و تکامل جسمانی از تولد تا پایان دوره جوانی
عکس العمل های روانی دختران نسبت به تغییرات بدنی
رابطه ی بلوغ جسمی با بلوغ روانی
خود دوستی و دگردوستی در این دوره
بلوغ


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 46

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط