مقاله درباره انگیزه ترک اعتیاد

این تحقیق در مورد انگیزه ترک اعتیاد بوده و راه های ایجاد انگیزه جهت ترک اعتیاد را بیان می نماید. این تحقیق به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه
انگیزه ترک اعتیاد همانند انگیزه های شروع اعتیاد میتواند از فردی تا فرد دیگر متفاوت باشد عاملی که برای یک نفر یک شروع کننده و برانگیزاننده است میتواند برای دیگری اثری نداشته یا حتی اثری معکوس داشته باشد. باید با هوشیاری انگیزه های ترک اعتیاد در هر فرد را شناسایی کرده و آنها را تقویت نموده و افزایش داد.

اعتیاد یک بیماری جسمی – روانی – اجتماعی و معنوی است. این به این معنی است که علاوه بر مداخله داروئی برای تغییر ساختار شیمیایی بدن مداخله روانشناختی ، مداخله جامعه شناختی و همچنین مداخله روحانی نیز در امر درمان می تواند موثر واقع شود .

ایجاد انگیزش یا مشاوره انگیزشی
انگیزه نیروی محرک فرد در حرکت به سوی هدف می باشد . هر کاری بدون انگیزه به سرانجام نخواهد رسید . قدم اول در درمان اعتیاد ایجاد انگیزه کافی در فرد می باشد گاهی این انگیزه تحت تاثیر دیدن صحنه های عبرت انگیز ، دلسوزی برای خانواده و فرزند ، هزینه زیاد زندگی ، تحقیر وتوهین ناشی از اعتیاد ، نداشتن وقت کافی برای مصرف مواد ، تغییر ظاهری در چهره بیمار و ترس از دست دادن اعتبار و شخصیت در فرد معتاد ایجاد می شود . ولی گاهی هیچ چیز برای بیمار مهم نیست ایجاد انگیزه نیاز به مداخله خانواده ، پزشک و روان درمانگر دارد . با روشهای زیر می توان تا حدودی به انگیزش بیمار برای درمان کمک کرد :

1- توصیه : نصیحت یا توصیه مستقیم به فرد معتاد ساده ترین روش است . گاهی یک توصیه ساده منجر به یک ترک دائمی می شود . در یک نصیحت باید به زمان و مکان را رعایت کرد و بگونه ای استدلال نمود که فرد معتاد قانع شود از پافشاری و اصرار نیز باید پرهیز نمود . از همه مهمتر فرد نصیحت کننده خود نباید معتاد باشد .

فهرست مطالب
مقدمه
ایجاد انگیزش یا مشاوره انگیزشی
عوامل افزایش انگیزه ترک کنندگان
علل كاهش انگيزه بيمار
نتیجه گیری
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 10

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط