مقاله روانشناسی رشد (رشد روانی)

این تحقیق در مورد روانشناسی رشد می باشد که در 3 بخش تهیه و پس از تعریف رشد و ویژگی های آن ،مراحل رشد روانی و شخصیتی و نظریه های مختلف رشد نظیر نظریه فروید را مورد بررسی جامع قرار خواهد داد. این تحقیق به دانشجویان رشته های روانشناسی و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه:
در میان تمام پستانداران، انسان برای رسیدن به خودکفائی، به‌طولانی‌ترین دورهٔ رشد و یادگیری نیاز دارد. به‌طور کلی، هرچه دستگاه عصبی موجود زنده پیچیده‌تر باشد، دورهٔ رشد او طولانی‌تر است. لمور (نوعی میمون ابتدائی) اندکی پس از تولد می‌تواند دور و بر خود به جنب‌وجوش بپردازد و از خود مراقبت کند؛ نوزاد میمون چندین ماه و نوزاد شمپانزه تا چندین سال به مادر خود وابسته هستند. ولی حتی شمپانزه به ‌مراتب زودتر از آدمیان همسن خود می‌تواند در میان همنوعانش در نقش بزرگسالان عمل کند.

روانشناسان رشد با چگونگی و چرائی جنبه‌های مختلف رشد و تحول کنش‌های انسان در طول زندگی سروکار دارند، که از آن جمله است:
رشد جسمانی مانند تغییرات قد و وزن و کسب مهارت‌های حرکتی، رشد شناختی مانند تغییرات فرآیندهای تفکر، حافظه و توانائی‌های زبانی؛ و رشد اجتماعی و شخصیت مانند تغییرات مفهوم خویشتن، هویت جنسیتی و رابطه با دیگران.

دربارهٔ رشد توانائی‌ها و کنش‌های خاص روانی با جزئیات بیشتر در مباحث بعد می‌پردازیم. در اینجا، مروری داریم بر رشد روانی در طول زندگی، و طی آن به دو پرسش اساسی می‌پردازیم:
۱. در تعیین جریان رشد، نحوهٔ تعامل عوامل زیستی با رویدادهای محیط زندگی کودک (مسئلهٔ ”سرشت در برابر تربیت“) چگونه است؟
۲. آیا رشد را باید فرآیند تغییر تدریجی و پیوسته دانست یا فرآیندی متشکل از یک سلسله مراحل ناپیوسته که از نظر کیفی از هم متمایز هستند؟

فهرست مطالب
بخش اول: رشد روانی
مقدمه
تعامل سرشت و تربیت
فصل اول : روانشناسی رشد
روان‌شناسی رشد چیست؟
رشد چیست؟
مطالعه رشد چگونه صورت می‌گیرد؟
مشاهده
مطالعه موردی
پرسشنامه
آزمایش
پرسش‌های اصلی در روان‌شناسی رشد چیست؟
فصل دوم:تأثیر پدر بر رشد روانی دختر
رابطه پدر با دختر و تاریخچه زندگی
پدر به دختر دنیا را می‌شناساند
عقده ادیپ و عقده الکترا
والدین الگو هستند
بخش دوم: بلوغ روانی
مقدمه
خصوصیات
اختلالات بلوغ روانی
بیماری‌ها
فصل اول:بلوغ روانی در دختران
ویژگیهای روانی و رفتاری بلوغ در دختران ۱۴ – ۱۰ ساله
ویژگی های روانی و رفتاری بلوغ در دختران ۱۹-۱۵ ساله
بهداشت روانی دوران بلوغ و نوجوانی در دختران
فصل دوم: بلوغ روانی در پسران
مهمترین تغییرات روانی دوران بلوغ
فصل سوم: فشارهای روانی دوره نوجوانی
مهمترین تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ در پسران
بخش سوم: نظریه‌های رشد
فصل اول:نظریه رشد اریکسون
مرحله ۱ رشد روانی- اجتماعی: اعتماد در برابر بی‌اعتمادی
مرحله ۲ رشد روانی-اجتماعی: خودگردانی و اتکاء به نفس در برابر شرم و شک
مرحله ۳ رشد روانی- اجتماعی: ابتکار در برابر گناه
مرحله ۴ رشد روانی- اجتماعی: کوشایی در برابر حقارت
مرحله ۵ رشد روانی- اجتماعی: هویت در برابر گم‌گشتگی
مرحله ۶ رشد روانی- اجتماعی: تعلّق در برابر انزوا
مرحله ۷ رشد روانی- اجتماعی: فعالیت در برابر رکود
مرحله ۸ رشد روانی- اجتماعی: یکپارچگی در برابر ناامیدی
فصل دوم:مراحل رشد روانی- جنسی فروید
رشد روانی- جنسی چیست؟
مرحله دهانی
مرحله مقعدی
مرحله آلتی
دوره نهفتگی
مرحله تناسلی
ارزیابی نظریه رشد روانی- جنسی فروید
فصل سوم:نظریه رشد پیاژه
مفاهیم کلیدی
فصل چهارم: نظریه رشد کولبرگ
سطح ۱- اخلاق پیش‌قراردادی
سطح ۲- اخلاق قراردادی
سطح ۳- اخلاق پس‌قراردادی
انتقادهایی بر نظریه رشد اخلاقی کولبرگ
منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 56

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط