دانلود مقاله روش‌ها و فنون تدریس (رشته راهنمائی و مشاوره)

مقاله روش‌ ها و فنون تدریس رشته راهنمائی و مشاوره تحقیق آموزش مقاله در مورد روشها و فنون تدریس مقاله روشها و فنون تدریس مقاله فنون تدریس مقاله روش فنون تدریس اصول و روش های فنون تدریس اصول و فنون تدریس فنون تدریس ابتدایی فنون تدریس


مقاله روش‌ ها و فنون تدریس رشته راهنمائی و مشاوره

دانلود مقاله روش‌ها و فنون تدریس (رشته راهنمائی و مشاوره)

۱-    تعریف تدریس:
۱-    تدریس:
فعالیتی است در جهت راهنمایی، هدایت و مساعدت در امر یاد‌گیری.
بیان صریح معلم درباره آنچه که باید یاد گرفته شود.
هم ورزی متقابل بین معلم و متعلم.
فعالیتی است که شرایط مساعد و مناسب یاد‌گیری را فراهم می سازد.
فعالیتی است برای رشد فراگیران.
پس: تدریس فعالیتی است منظم، دارای هدف از قبل طراحی شده که به صورت تعاملی و رابطه دوجانبه بین معلم و فراگیران جریان می‎گیرد. تا شرایط لازم و مساعد را جهت بازسازی تجارب فردی و تغییرات کیفی در فراگیران ایجاد نماید .
۲-    تدریس مجموعه فعالیت هایی منظم و هدفدار است که منجر به تغییر و یاد گیری شاگرد می‎شود. یعنی فعالیت هایی باید از قبل طراحی و برنامه‌ریزی شده باشند و در آنها تعامل وجود داشته باشد .
۳-    تدریس به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می‎شود که هدفدار است و آگاهانه صورت می‌پذیرد و به گونه اتفاقی یا تصادفی قوام نمی گیرد. فعالیت هایی که تدریس را موجب می‎شوند بر اثر سه رکن اساسی یعنی معلم، شاگرد و مواد درسی استوار است .
۴-    تدریس متشکل از فعالیت هایی است که با فعالیت های ذهنی و جسمی معلم و شاگرد همراه است و این فرایند به گونه ای اصولی، مستدل و با بهره گیری از مواد درسی تحقق می یابد و زمانیکه یکی از سه مؤلفه معلم، شاگرد و مواد درسی نباشد، به جهت به هم خوردن ارتباط بین این سه عامل، تدریس به وقوع نمی پیوندد .
۵-    فرایند تدریس مجموعه اعمالی است سنجیده، منطقی و پیوسته که به منظور ارائه درس از طرف معلم صورت می‎گیرد .
۶-    منظور از تدریس بوجود آوردن تغییری مناسب در رفتار شاگرد است. به عبارت دیگر تدریس باید شاگرد را از نقطه نظر کارهایی که می‎تواند انجام دهد تغییر دهد که این تغییر معمولاً به توسط معلم انجام می پذیرد. معلمان برای تحقق اهداف خود از راهبردهای تدریس بهره می گیرند، در واقع اغلب این تمایل وجود دارد که مسئله تدریس صرفاً به کار گرفتن یک روش یاددهی یکسان برای تمامی موارد تلقی شود. گاهگاهی، آن هم در صورت بودن وقت برای تأثیر بیشتر قدری چاشنی وسایل کمک آموزشی دیداری شنیداری نیز به آن اضافه می‎شود .

فهرست مطالب
۱- تعریف تدریس
۲- ابعاد تدریس
۳- طبقه بندی هدفهای آموزشی از نظر بلوم
۴- تعریف یاد‌گیری
۵- طبقه بندی نظریه‌های یاد‌گیری
۶- روشهای نوین تدریس
۷- آموزش از راه دور
۸- مدارس هوشمند
۹- نقد و مقایسه جزوه و کتاب


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 43

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط