دانلود پاورپوینت رفتار تعاملی و تعارض – ۲۳ اسلاید

دانلود پاورپوینت رفتار تعاملی و تعارض - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت رفتار تعاملی و تعارض – ۲۳ اسلاید

تعارض در سازمانها
مقدمه
در گذشته یک فرضیه عمومی مطرح بود که تعارض را به عنوان یک نیروی ویرانگر تلقی می کرد و مدیریت سازمان باید با واکنشهای منفی خود آن را از بین می برد. اما پیشرفتهای جدید در علوم رفتاری نشان داد که تعارض پیامد منطقی و بدیهی هر سازمانی است چرا که افراد مختلفی که در سازمانها مشغول به فعالیت هستند، هرکدام دارای ویژگیهای شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی خاصی هستند که بروز تعارض را در سازمانها اجتناب ناپذیر کرده است.

تعارض
لغوی: رقابت؛ ضدیت؛ ناسازگاری؛ وفق ناپذیری؛ عدم هماهنگی؛ مخالفت؛ ستیز و مشاجره
وجود یا عدم وجود تعارض یک مبحث ادراکی است. اگر کسی از تعارض آگاه نباشد معمولاً این توافق وجود دارد که تعارض وجود ندارد.
تعارض فرایندی است که در آن یک طرف درک می کند طرف مقابل اثر منفی بر چیزی که مورد توجه وی است می گذارد.

تعارض conflict
تعارض فرایندی است که بر اساس آن شخص یا واحدی عملا تلاش می کند تا مانع تحقق اهداف دیگران شود . نتیجه حاصله از آن ناکامی فرد یا واحد دیگری در حصول اهداف خود بوده یا اینکه باعث پیشبرد منافع خود می شود .
بعضی از مدیران به علت ناتوانی در درک این مطلب سعی کردند با توسل به شیوه های قهرآمیز، تضاد و اختلاف نظرها را در سازمانهای خود سرکوب کنند. در حالی که تحقیقات نشان داده است سازمانهایی که در آنها تضاد کمتری وجود دارد، عموماً در محیطهای رقابتی با شکست مواجه می شوند چرا که اعضای چنین سازمانهایی آنقدر متجانس هستند که برای سازگاری یا تطبیق خود با شرایط محیطی آمادگی کمی دارند و یا چنان از وضع موجود راضی هستند که تصور می کنند نیازی به بهبود وضع موجود ندارند .


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 23

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط