دانلود پاورپوینت رویکرد شناختی و رفتاری به اختلالات – 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت رویکرد شناختی و رفتاری به اختلالات – 13 اسلاید
pدرگیر شدن ( engagement ) : اعتماد ، همدلی ، همکاری

pتحلیل الگو ( pattern analysis ) : توضیح الگوی ناسازگارانه

بیمار ( طرز تفکر ،عمل ، احساس ، طرحواره ها )

pتغییر الگو ( (pattern change: تغییر سبک ها و طرحواره ها

pنگهداری الگو ( pattern maintenance ) : جلوگیری از عود
p

متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 13

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط