پرسشنامه تعارض و ابهام نقش

دانلود پرسشنامه تعارض و ابهام نقش پرسشنامه تعارضات زناشویی پرسشنامه تعارض سازمانی پرسشنامه تعارض زناشویی پرسشنامه تعارض کار-خانواده پرسشنامه تعارضات زناشویی mcq پرسشنامه تعارض نقش پرسشنامه تعارض والد نوجوان پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده پرسشنامه تعارض رابینز پرسشنامه ابهام نقش

Conflict and role ambiguity questionnaire.

 

پرسشنامه آماده مدیریت

این پرسشنامه یک پرسشنامهاستاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف داخلی و خارجی استفاده شده و روایی وپایایی ان تایید شده است. پرسشنامه پیش رو دارای ۲۰ سوال جهت سنجش تعارض و ابهام نقش می باشد.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 3

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.