طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 6 مقایسه‌ عددها

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 6 مقایسه‌ عددها
در درس مقایسه‌ی عددها به موضوعات مختلفی از جمله: مقایسه اعداد ، قیاس اعداد با شکل و ارزش مکانی ، مقایسه اعداد با استفاده از ارزش ریالی ، محاسبه محیط مربع و مثلث متساوی الاضلاع و معرفی انواع مثلث پرداخته شده است.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 4 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف و پیامدهای درس:
ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭﺱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻗﻤﻲ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻗﻤﻲ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ.

✅ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻜﻞ ، ﭼﺮﺗﻜﻪ ، ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ
✅ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎﻭي ﺍﻻﺿﻼﻉ ﻭﻣﺘﺴﺎﻭي ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﻦ
✅ ﺟﻤﻊ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺭﻗﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
✅ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎﻭي ﺍﻻﺿﻼﻉ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺿﺮﺏ


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط