مقاله ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

English translation of an article Evaluation of teaching and learning in Islamic Studies

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

چکیده
طی قرن های گذشته، نقد هایی درابطه با روش آموزش و یادگیری مطالعات اسلامی، خصوصا در رابطه با ناتوانی در واکنش موثر به چالش ها یی که با نیازهای کنونی در این جهان مدرن به ارمغان آورده شده، انجام شده است. به عنوان دینی که توسط یک پنجم از جمعیت جهان پیروی میشود، تدوین و بازسازی رویکرد و روش های مطالعات اسلامی به منظورحصول اطمینان از ارتباط مستمر خود و به عنوان پاسخ به خواسته های اعمال شده با جهانی شدن و ارائه شده توسط مدرنیته یک نیاز ضروری محسوب میشود. در اواخر دهه ۱۹۷۰، دانشمندان اسلامی با جدیت تمام این ناتوانی را مورد قرا دادند و انبوهی از طرح های عملیاتی را برای مقابله با این ضعف پیشنهاد کردند. این مقاله به بررسی عناوین مختلفی میپردازد که توسط دانشمندان اسلامی در این بحث قرار گرفته و راهکارهایی را به منظور بهبود روش تدریس و یادگیری مطالعات اسلامی نشان می دهد.

کلمات کلیدی: تفکر انتقادی اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی، مطالعات اسلامی، مدرنیته

عنوان اصلی مقاله:  An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies
ترجمه فارسی عنوان: ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی
تعداد صفحات انگلیسی:  9 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 13 صفحه
قیمت ترجمه فارسی:  12000 تومان

 

» لینک دانلود رایگان نسخه انگلیسی

» لینک پرداخت آنلاین و دانلود ترجمه فارسی در قالب word


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 13

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط