مقاله بحران و مدیریت بحران

دانلود مقاله بحران و مدیریت بحران

چکیده:

تعریف بحران به علت اینکه تا کنون در خصوص آن توافقی میان صاحبنظران به وجود نیامده است، کارساده ای نیست. واژه بحران که معادل«Crisis » در زبان انگلیسی است، از پزشکی وارد علوم اجتماعی و اقتصادی شده است. در پزشکی وضعیت بحران به وضعیتی اطلاق می شود که بدن موجودات زنده دچار بی نظمی شود و به خطر بیافتد. برخی عقیده دارند که در زمینه مسائل اجتماعی هم، زمانی که جامعه و سازمان از نظم عادی خارج و دچار آشفتگی می شود، وضعیت بحرانی حاکم می گردد. در نهایت بحران به صورت زیر تعریف می گردد.

«بحران شرایطی غیر عادی است که در آن مشکلات ناگهانی و پیش بینی نشده ای پدید می آید و در چنین شرایطی ضوابط و هنجارها و قوانین موسوم دیگر کار ساز نیست»

بحران ها معمولا به طور غیر منتظره ظاهر می شوند و مجموعه ای از تبعات پنهان و آشکار را به همراه دارند. از این رو مدیران همواره باید آماده باشند تا با آنها به نحو مقتضی برخورد کنند. بروز هر بحران جدید ممکن است بطور کامل امور را از دست مدیران خارج سازد. بحران عبارت است از وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی از آن را مختل کرده و پایداری آن را بر هم زند.

مقدمه:

با مطالعه این مقاله با مفهوم بحران و برخی علل بوجود آمدن بحران ها آشنا می شویم. باید در نظر داشته باشیم که متأسفانه در بسیاری از موارد، مشکلاتی که بعنوان بحران مطرح می گردند، بحران نیستند، و در واقع بحران ها شرایطی هستند که غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه هستند، نه سهل انگاری و بی توجهی مدیران در بسیاری از موسسات و سازمان ها بحران های بوجود آمده از وضعیتی بحرانی از مدیران است که با تدبیر و تصمیمات صحیح قابل پیش بینی و پیش گیری بوده اند، اما بی توجهی به مورد، تبدیل به معذل شده اند. باید بدانیم که هر سازمان، باید تیمی متشکل از افرادی با خصوصیات فردی مناسب برای مدیریت شرایط بحرانی داشته باشد که این تیم از قبل تشکیل شده و در شرایط بحران به حل بحران می پردازد.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بحران
مدیریت
مدیریت بحران
بحران و مدیریت بحران
شناخت بحران
انواع بحران :
۱-بحران نوظهور
۲- بحران آرام
۳- بحران تصادفی
۴- بحران انعکاسی
۵- بحران تعمقی
۶- بحران های روزمره
۷- بحران اجرایی
سطوح مختلف بحران
روش شناسی مدیریت بحران ( Methodology )
عوامل محیط بیرونی و درونی:
عوامل تعیین کننده در مدیریت بحران
( الگوی چهار لایه ای)
۱- عامل انسان
۲- فرهنگ سازمانی
۳- ساختار سازمانی
۴- راهبرد
مدیریت راهبردی
دیدگاه های مختلف مدیریت از بحران:
از دیدگاه اقتصادی
از دیدگاه جامعه شناسی
از دیدگاه تاریخی
از دیدگاه روانشناسی
از دیدگاه زیست محیطی
از دیدگاه مدیریت و سازمان
مراحل چرخه مدیریت بحران
۱) مرحله آمادگی پیش از بحران
۲) مرحله آغاز بحران
۳) مرحله حین بحران
۴) مرحله پس از بحران
قبل از بحران
وظایف مدیر یت بحران
پس از واقعه
مدیر بحران و هفت نکته کلیدی
مدیر بحران(Crisis Manager ) و رسانه ها
مدیریت عملیات
روش جذب دانشجو
نتیجه گیری
منابع و مأخذ


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 26

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط