مقاله روابط عمومی الکترونیک، چشم‌اندازها و فرصت‌ها

دانلود مقاله روابط عمومی الکترونیک، چشم‌اندازها و فرصت‌ها

چکیده
«روابط عمومی الکترونیک» یکی از تازه‌ترین مباحث در ارتباطات است که تمامی حوزه‌های مربوط به خود را دچار تحولی عمیق خواهد کرد. استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی سبب ارتقای سطح کیفی و کمی کارکردها در حوزه فعالیت روابط عمومی‌ها شده است. از طرفی روابط عمومی الکترونیک را می‌توان یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای تحقق دولت الکترونیک و سایبردموکراسی دانست.
انقلاب اطلاعات، ارتباطات و فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی تأثیر شگرفی بر حوزه‌های مختلف زندگی بشری داشته است. این تأثیرات چنان عمیق و ریشه‌دار است که حذف آن‌ها از شؤونات زندگی بشری باعث فلج شدن آن می‌شود. از جمله نتایج انقلاب اطلاعات و ارتباطات، شکل‌گیری عصری جدید در زمینه روابط عمومی است.

واژه‌های کلیدی
روابط عمومی، روابط عمومی الکترونیک، انقلاب اصلاحات و ارتباطات،‌ فن‌آوری اطلاعات،‌ فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، دولت الکترونیک، دموکراسی سایبرنتیک،‌ اینترنت.

مقدمه
ما در عصری زندگی می‌کنیم که به عصر ارتباطات و اطلاعات و یا به تعبیر بهتر «انقلاب ارتباطات» و یا «انقلاب اطلاعات» مشهور است. انقلاب ارتباطات محصول هم‌گرایی در دو حوزه و جریان مهم فن‌آوری است:
۱- تحول در حوزه‌ی ارتباطات

۲- تحول در حوزه‌ی اطلاعات
این دو جریان به موازات هم پیش می‌روند. نماد «فن‌آوری اطلاعات» (Information Technology) رایانه و نماد «فن‌آوری ارتباطات» مخابرات،‌ تلویزیون و بزرگراه‌های اطلاعاتی (Information Super High Way) می‌باشد. با تلفیق این دو نهاد، تحول چشم‌گیری در جهان ایجاد شده است.
حضور این دو نماد در کنار هم مقدمات انقلابی بزرگ را فراهم کرده است که در زندگی تک‌تک ما، سازمان‌ها و کل جامعه حضور دارد و به «انقلاب ارتباطات» (Communication Revolution) معروف است. این انقلاب به سوی دیجیتالی شدن حرکت می‌کند. انقلاب ارتباطات همه پدیده‌ها و شئون زندگی اجتماعی را متحول کرده است. این تحول شیوه‌های تولید، شیوه‌های اقتصادی،‌ جنگ کردن و… را دربر می‌گیرد. عمق و گسترش این‌گونه تحولات تا آنجاست  که با حذف آن‌ها،‌ زندگی در جهان کنونی،‌ ناممکن می‌‌شود۱٫


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 54

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط