پرسشنامه آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش پرسشنامه آماده مدیریت پرسشنامه آمادگی سازمانی ارزیابی آمادگی سازمانی پرسشنامه استقرار مدیریت دانش پرسشنامه امکان سنجی استقرار مدیریت دانش استقرار سیستم مدیریت دانش مراحل استقرار مدیریت دانش عوامل موثر در استقرار مدیریت دانش پرسشنامه استقرار مدیریت دانش مدل های استقرار مدیریت دانش

Organizational Readiness Questionnaire for knowledge management

پرسشنامه آماده مدیریت

توضیحات:
این پرسشنامه با توجه به ۵ بعد، آمادگی سازمان را برای استقرار مدیریت دانش در ۱۹ سوال می سنجد.

ابعاد مورد سنجش:
۱- عامل فرهنگ دانش شامل ۴ سوال
۲ – عامل ساختار سازمانی شامل ۴ سوال
۳ – عامل زیر ساخت IT شامل ۳ سوال
۴ – عامل محتوای تغییر شامل ۳ سوال
۵- عامل پشتیبانی از تغییر شامل ۵ سوال


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 2

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط