پرسشنامه استاندارد زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک

پرسشنامه استاندارد زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک
پرسشنامه زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک ، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۴۷ گویه و ۵ مولفه  می باشد که با یک مقیاس دو درجه ­ای (خیر تا بلی) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۲ است. با سؤالاتی مانند: (آیا نیروی انسانی کافی جهت مدیریت و اجرای آموزش الکترونیکی در سازمان وجود دارد؟.) زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک را می ­سنجد.

آموزش الکترونیک:
در سا ل های اخیر با توجه به پیشرفت های چشمگیر در زمینه علم و دانش بشری و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرایند آموزش نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی و بنیادین این توسعه دانش بشری، دچار تحول و دگرگونی های زیادی شده است. آموزش الکترونیک، در واقع محصول این پیشرفت های علمی و به معنای استفاده از سیستم های آموزشی هوشمند و بهره گیری از فناوری شبکه برای طراحی، ارائه، انتخاب، مدیریت و توسعه آموزش است.

روایی و پایایی پرسشنامه زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه زیرساخت ها و آمادگی اساتید جهت پیاده سازی آموزش الکترونیک از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
مقاله بیس: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 4

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط