آموزش نماز

Training prayer

آموزش نماز

فایل مربوط به کلماتی که اگر در نماز غلط ادا شوند،معنای آنها تغییر می یابد!

 


فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 2

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط