تحقیق مضاربه

دانلود تحقیق مضاربه مقاله تحقیق در مورد مضاربه مقاله رشته حقوق تحقیق عقد مضاربه تحقیق در مورد عقد مضاربه دانلود تحقیق مضاربه مقاله در مورد عقد مضاربه مقاله درباره مضاربه مضاربه در حقوق مدنی مضاربه حقوقی


تحقیق مضاربه

دانلود تحقیق مضاربه

مقدمه:
در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی  آمده است:
«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض»  نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد. بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک  می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقار‏‎‎ض و نیز مضارب می نامند.»
طبق قانون مدنی:
«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.»
در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است:
«مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»

فهرست مطالب:
مقدمه
در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی  آمده است
طبق قانون مدنی
ویژگی های مضاربه
ضوابط اجرائی
الف- کالا
ب- سرمایه
ج- مدت 
د- بازدهی
هـ – اجرای عملیات مضاربه
و- تغییرات در قرارداد
ز- فسخ قرارداد
ح- تسویه حساب
ت- تمدید قرارداد
ی- حسابدرای مضاربه
سؤال
مسئله اول:
فصل چهارم – مشارکت
مقدمه:
۱-اجتماع حقوق مالکین متعدد
۲-شیئی واحد
۳-اشاعه
ویژگی ها
وجوه تمایز شرکت مدنی و شرکت تجاری
حسابدرای مشارکت مدنی
ثبت قرار داد
ثبت وثیقه
پرداخت سرمایه
دریافت وجه از شرکت
تسویه مشارکت مدنی
برگشت اسناد انتظامی
فصل هفتم- فروش اقساطی
ویژگی ها
الف- فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار
ضوابط خرید
ضوابط فروش
ب- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات 
فروش اقساط سهم الشرکه (مسکن تولیدی و خدمات)
حسابداری فروش اقساطی
۱- انعکاس قرارداد
۲- پیش پرداخت فروش اقساطی
۳- ثبت وثیقه
۴- انعکاس عملیات خرید و فروش اقساطی در دفاتر
خرید اموال
فروش کالا به مشتری
تبدیل حساب پیش دریافت
۵- تغییرات قرارداد
۶- دریافت اقساط
۷- عدم وصول به موقع اقساط
۸- تسویه حسابهای فروش اقساطی
۹- تعدیل درآمد سالهای آینده
۱۰- انعکاس  عملیات فروش اقساطی در ترازنامه بانک
ویژگی ها
۲- ثبت پیش دریافت
۳- ثبت وثیقه 
۴- ثبت عملیات خرید
۵- واگذاری اموال به اجاره به شرط تملیک
۶- دریافت مال الاجاره
اول- دریافت اقساط
تعدیل حساب پیش دریافت
۷- عدم وصول به موقع اقساط اجاره
۸- تعدیل حسابهای اجاره به شرط تملیک
۹- تسویه حساب های اجاره به شرط تملیک
اول- تسهیلات اعطائی
دوم- اموال
سوم- برگشت حسابهای انتظامی
چهارم- واریز قبل از موعد
فصل نهم- سلف
مقدمه
ویژگی ها
ضوابط اجرایی
حسابداری سلف
پرداخت بابت معاملات سلف
د- تحویل کالا
هـ – برگشت حساب های انتظامی 
فروش کالا
ز- عدم تحویل کالا


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 70

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.