دانلود مقاله الگوریتم ژنتیک در زبان برنامه نویسی ++C

دانلود مقاله الگوریتم ژنتیک در زبان برنامه نویسی ++C

دانلود مقاله الگوریتم ژنتیک در زبان برنامه نویسی ++C

چکیده
علم ژنتیک، علمی است که به تازگی وارد علوم کامپیوتر شده و با استفاده از اجزا مورد نیاز ژنتیک و شبیه سازی آن در کامپیوتر، انسان را قادر می سازد تا بعضی از مسائل مختلف و پیچیده ای که در اوایل حل نشدنی بودند، را حل کند.
این مستند، یک کتابخانه از اشیا الگوریتم ژنتیک به زبان c++ می باشد. این کتابخانه شامل ابزاریست که برای بهبود هر برنامه ای به زبان c++ و هر خروجی و هر عملگر ژنتیکی، استفاده می شوند. در اینجا، با پیاده سازی الگوریتم ژنتیک، رابط برنامه نویسی آن و اشکالی برای راهنمایی، آشنا خواهید شد.

مقدمه
این مستند محتویات کتابخانه الگوریتم  ژنتیک را رمز بندی می کند و بعضی از فلسفه های طراحی را که در پشت پیاده سازی هستند، نمایش می دهد. بعضی از مثال های کد منبع در آخر صفحه مشخص شده تا ساختار اصلی برنامه، توانایی های عملگرها، تطابق عملگرها با نیاز کاربر و مشتقاتی از کلاس های جدید مجموعه ژن را نمایش بدهند. وقتی که شما از یک کتابخانه استفاده می کنید به صورت ابتدایی با دو نوع کلاس کار می کنید الگوریتم مجموعه ژن و الگوریتم ژنتیک. هر نمونه ای از مجموعه ژن یک راه حل برای مسئله شما نشان می دهد. شی الگوریتم ژنتیک توضیح می دهد که چگونه سیر تکامل باید طی شود. الگوریتم ژنتیک از یک تابع عضو شی ای که توسط شما تعریف شده است استفاده می کند تا معین کند چگونه هر مجموعه ژن برای زنده ماندن مناسب است؟
الگوریتم ژنتیک از عملگر های مجموعه ژن ( که در داخل مجموعه هستند) و استراتژی های انتخاب/ جایگزینی ( که در داخل الگوریتم ساخته می شود ) برای تولید یک مجموعه ژن جدید مجزا ، استفاده می کند.
سه چیز برای حل مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک وجود دارد :
۱٫    تعریف خروجی های که نشان داده میشوند
۲٫    تعریف عملگر های ژنتیکی
۳٫    تعریف تابع عضو شی را

GALIB (کتابخانه الگوریتمهای ژنتیک ) به شما در دومورد اول به وسیله مهیا کردن مثال های زیاد وتکه برنامه هایی که شما می توانید ، خروجی ها و عملگر های خود را بسازید کمک می کند . در خیلی از موارد شما می توانید از ساختار خروجی ها و عملگر ها با کمی یا هیچ اصلاحی استفاده کنید . تابع عضو شی کاملا به شما مربوط می شود .

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
الگوریتم ژنتیک
تعریف خروجی(نمایش)
عملگرهای مجموعه ژن
شئ جمعیت
توابع شئ و مقیاس گذاری مناسب
نمایش الگوریتم ژنتیک درc++
توانایی عملگرها
چگونگی تعریف عملگرها
چگونگی تعریف کلاس مجموعه ژن
سلسله مراتب کلاس ها
۱٫ سلسله مراتب کلاس GALib – گرافیکی
۲٫ سلسله مراتب کلاس GALib – مراتب
رابط برنامه نویسی
نام پارامترها و گزینه های خط فرمان
رفع خطا
توابع اعداد تصادفی
GAGeneticAlgorithm
GADemeGA
GAIncrementalGA
GASimpleGA
GASteadyStateGA
Terminators
Replacement Schemes
GAGenome
GA1DArrayGenome<T>
GA1DArrayAlleleGenome<T>
GA2DArrayGenome<T>
GA2DArrayAlleleGenome<T>
GA3DArrayGenome<T>
GA3DArrayAlleleGenome<T>
GA1DBinaryStringGenome
GA2DBinaryStringGenome
GA3DBinaryStringGenome
GABin2DecGenome
GAListGenome<T>
GARealGenome
GAStringGenome
GATreeGenome<T>
GAEvalData
GABin2DecPhenotype
GAAlleleSet<T>
GAAlleleSetArray<T>
GAParameter and GAParameterList
GAStatistics
GAPopulation
GAScalingScheme
GASelectionScheme
GAArray<T>
GABinaryString
نتیجه گیری
مراجع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 130

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط