دانلود مقاله پیشگیری و درمان اعتیاد – تحقیق رشته آمار

دانلود مقاله پیشگیری و درمان اعتیاد - تحقیق رشته آمار

دانلود مقاله پیشگیری و درمان اعتیاد – تحقیق رشته آمار – مقاله آمار بررسی پیشگیری و درمان اعتیاد

مقدمه
در حال حاضر کشور ما گرفتار شش معضل است که اگر برای آنها فکر عاجل نشود این کشور خدای ناکرده رو به انقراض خواهد رفت.
این شش معضل عبارتند از :
۱) اعتیاد (موضوع مورد بحث ها) و قاچاق مواد مخدر
۲) جمعیت
۳) آلودگی شهرهای بزرگ (بخصوص تهران) و محیط زیست
۴) آموزش و جوانان
۵) آشفتگی فرهنگ و اخلاق
۶) رنجوری تولید
این مشکلات، همه با هم ارتباط دارند، هر یک دیگری را بر می انگیزد، و بدون دست زدن به یک اقدام جامع و همه جانبه، گره هیچ یک به تنهایی گشوده نخواهد شد.
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، موضوع مورد بحث ما
سیستان و بلوچستان، زادگاه رستم دستان و یعقوب لیث، و انبار غله شرق، اکنون تبدیل به سرزمین پر آوازه قاچاق مواد مخدر شده است.

الف) بیان مسئله
ب) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
انگیزه های جهانی و عوامل مؤثر در شروع سو مصرف مواد
با آن که الکل، حشیش، تریاک و کوکائین، از چندین قرن پیش به وضوح شناخته شده بودد و تاریخچه استعمال آنها حتی در مورد تریاک، به دهها هزار سال پیش باز می گردد. به نظر می رسد که موضوع اعتیاد و سوء مصرف مواد، یکی از معضلات و پدیده های بشر معاصر است.
در طول یک قرن گذشته، همواره شیوع سو مصرف مواد مخدر، دارای نوسانات زیادی بوده است. موستو برای تبیین نوسانات سوء مصرف مواد مخدر، به تبیین دیدگاهی موسوم به فراموشی نسلی روی آورد. به اعتقاد او، هنگام شیوع و وفور مواد مخدر در یک نسل ، و یک دور زمانی، نسل بعدی به علت آن که شاهد عوارض دردناک اعتیاد، صدمات و آثار مخرب آن بوده اند، نسبت به آن حساسیتی شدید پیدا می کنند. این حساسیت، گاهی به حد انزجار و تنفر افراطی می رسد، ولی باعث مصون ماندن نسل از اعتیاد می شود و مصرف مواد مخدر، کاهش می یابد با پیدایش نسل سوم که خاطره تلخی از اعتیاد نداشته و حتی پندارهای نسل قبل را گزافه و اغراق می شمارند، دوباره مصرف مواد مخدر اوج می گیرد. به اعتقاد موستو، وجود افرادی با مصرف سنگین، که دچار عوارض ناگوار مصرف شده اند، هر چند دردناک است، اما مصون ساز نسل بعدی خواهد بود و جهان ، بعد از هر دوره مصرف افراطی، دوران پاکی را تجربه خواهد کرد.
به اعتقاد او، این حالت نوسانی، با کارکردهای فوق الذکر را می توان به زمان های قبل و شروع الکلیسم در جوامع نیز نسبت داد. اگر دیدگاه فوق را بپذیریم، قسمت زیادی از اقدامات مقابله کننده و پیشگیرانه از اعتیاد، نه علت بلکه معلول این نوسانات است. هنگام افزایش مواد، بتدریج عوارض منفی ظاهر می شود و دیدگاه های مردم، از حالت مسامحه آمیز، به سوی تقابل تغییر می کند. این تغییر نگرش افکار عمومی، بر سیاستمداران تأثیر می گذارد و آنها را وادار به موضع گیری علیه مواد مخدر می نماید و اقدامات انتظامی و پیگیرانه درمانی تشدید می شود. اما عامل عمده تغییر، همان فرآیند تغییر نگرش است.
با کاهش مصرف مواد مخدر، از هوشیاری اجتماع کاسته می شود و جو عمومی در مقابل مواد مخدر، حالت مسامحه کارانه می یابد، قوانین تعدیل می شوند و مجازات ها تخفیف می یابند. همزمان با کاهش انزجار از مواد مخدر در جوان ترها، مواد مخدر در سال های بعد افزایش می یابد. بر این اساس بسیاری از موارد کاهش مصرف بعد از حالات بحران، صرفاً به دلیل بازگشت به میانگین و خود اصلاحی سیستم بوده است و انتساب آن به مداخلات قانونی، طبی و اجتماعی نوعی احساس کاذب، قدرت این پدیده اجتماعی است.
طی سالهای اخیر، عده ای از پژوهشگران ، از زاویه ای وسیع تر به روند سو مصرف مواد مخدر در جهان نگریسته اند. به اعتقاد این گروه، سو مصرف مواد مخدر، رابطه تنگاتنگی با احساس خوشبختی و جهان بینی و نگرشه های اخلاقی مردم دارد. به اعتقاد این دسته، میزان رضایت از زندگی، احساس تساهل و تسامح به رفتارهای خارج از عرف، نگرش حساب گرانه به زندگی، اقتدار گرایی، جاه طلبی و ارزش مندی رقابت، موفقیت و تلاش طی اعصار ثابت نبوده و در حال نوسان است.
یکی از صاحب نظران در این حوزه (رونالداینگل هارت) است. اینگل هارت با الهام از نظرات مازلو و تعمیم آنها به شرایط اقتصادی، اجتماعی فرضیه خود را جمع بندی می کند. به اعتقاد او مردم در طی اعصار، بنا به شرایط اجتماعی و اقتصادی دوره خود به آن دسته از نیازهای هرم مازلو که کمتر دارا هستند بیشتر ارزش می نهند و اولویت می دهند.
در مجموع به نظر می رسد که مصرف مواد مخدر در جهان، حالات فزاینده و کاهش یابنده داشته و دارد و این تغییرات، بزرگتر و عمده تر از آن هستند که صرفاً معلول تغییر در قوانین و سیاست های انتظامی یا درمانی باشند. این موضوع برای کشور ما نیز دارای اهمیت است و بایستی از ساده نگری در مورد نوسانات مواد مخدر و افزایش آن طی سال های اخیر خود داری کرد. و اما علل مهم گرایش بیماران به شرح ذیل است :
قبل از هر چیز، متأسفانه باید گفت در ایران، علل مهم گرایش به مواد مخدر، اعم از فقیر و غنی ، فقر فرهنگی و عدم اطلاع کافی از عوارض مواد مخدر و اطلاعات سطحی از فواید آنها است. از طرفی اکثر بیماران، اظهار می دارند که در ابتدا به صورت تفننی و تفریحی شروع به استفاده از مواد مخدر نموده اند و هیچ کدام از آنها باورشان نمی شده که معتاد شوند و یا حتی چندان پیشروی کنند که به مراحل خطرناک تری مثل تزریق هروئین روی بیاورند. ولی حقیقت این است که تمامی کسانی که به صورت تفننی یا به قول خودشان تفریحی شروع به مصرف مواد مخدر می کنند، کاندیدای اعتیاد برای آینده هستند. جالب توجه اینجاست که بیش از ۷۰% درصد از بیماران، اعتیادشان، ابتدا با سیگار آغاز شده، سپس به حشیش و مشروبات الکی و به دنبال آن به تریاک و شیره و در نهایت به هروئین ختم شده است. تمامی آنها که بصورت تفریحی و یا برای رفع خستگی و یا افزایش توانایی جنسی، گاهگاهی مواد مخدر استفاده می کردند، باورشان نمی شده که زمانی فرا خواهد رسید که روزانه ۴ یا ۵ بار مواد مخدر، آن هم با دوز بسیار بالا مصرف کنند.

علل مهم گرایش بیماران به مواد مخدر، عبارتند از :
۱ ) دیدگاه مثبت به مصرف مواد مخدر و تصورات غلط درباره آن
۲) افزایش توانایی جنسی
۳) دردهای جسمی مزمن
۴) عوامل مربوط به خود فرد :
۱ـ دوره نوجوانی
۲ـ عامل ژنتیک یا استعداد ارثی
۳ـ صفات شخصیتی
۴ـ اختلالات روانی
۵ـ نگرش مثبت به مواد
۶ـ موقعیت های مخاطره آمیز فردی
۷ـ تأثیر مثبت مواد بر فرد
۵) عوامل مربوط به خانواده :
۱ـ غفلت از فرزندان
۲ـ مصرف مواد توسط اعضای دیگر خانواده
۳ـ تشنج و درگیری در خانواده
۶) عوامل مربوط به اطرافین و محیط
۱ـ تأثیر دوستان معتاد
۲ـ طرد شدن از طرف معلمان، دوستان و بستگان
۳ـ عوامل مربوط به مدرسه
۴ـ عوامل مربوط به محل سکونت
۵ـ مهاجرت
۶ـ دسترسی آسان به مواد مخدر
۷ـ فشارهای ناشی از محیط
۸ـ کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی
۹ـ مصرف مواد بعنوان هنجار اجتماعی
۱۰ـ عدم دسترسی به نهادهای خدماتی، حمایتی، مشاوره ای و درمانی
۱۱ـ قوانین و بازار مواد

پیشگیری از اعتیاد
پیشگیری از اعتیاد عبارت است از به کارگیری اقداماتی که احتمال ابتلای افراد به اعتیاد را کاهش می دهد. پیشگیری شامل اقداماتی است برای کاهش عواملی که افراد را در معرض خطر قرار می دهد و افزایش عواملی که ازمصرف مواد محافظت کند.
بنابراین، شناسایی کامل این عوامل در هر منطقه، به مؤثر بودن فعالیت های پیشگیرانه کمک خواهد کرد.

پیشگیری از اعتیاد، شامل مراحل زیر می باشد :
۱) عدم دسترسی به مواد مضره اعتیاد آور
۲) جدا سازی کودک از خانواده معتاد
۳) پیشگیری از شرکت کودکان و نوجوانان در مهمانی های نامناسب
۴) پیشگیری از معاشرت با دوستان ناباب
۵) پیشگیری از طریق ارشاد فرهنگی در کتاب های درسی و کمک درسی
۶) پیشگیری از طریق ارشاد، توسط رسانه های جمعی و اجرایی
۷) خود داری از رفتارهای تبعیض آمیز، عملکرد عادلانه و ایجاد رابطه صمیمانه با فرزندان و القای یک هدف عالی به آنان
۸) غنی کردن اوقات فراغت با سرگرمی های مفید
۹) فراهم کردن مراکز، وسایل و محیط های ورزشی، و توسعه تفریگاه های محلی و فضاهای زیستی کافی
۱۰) آموزش خانواده ها برای پیشگیری از پناه بردن فرزندان به مواد مخدر
۱۱) انتخاب همسر و شغل مناسب
۱۲) صیانت جامعه به ویژه افراد در معرض آسیب به ویژه گروه سنی دانش آموزی
۱۳) جدا نگهداشتن معتادان از سایر مجرمان

فواید ترک اعتیاد
ـ گرمتر شدن دستها و پاها، به دلیل بهبود گردش خون
ـ کاهش فشار خون و تعداد ضربانهای قلب و گرایش آنها به سمت مقدار طبیعی
ـ عدم استشمام بوی بد از دهان و موهای شما
ـ بهبود حواس چشایی و بویایی
ـ حذف سرفه و بازگشت تولید مخاط به میزان طبیعی آن
ـ افزایش قابل توجه بنیه جسمانی
ـ افزایش دامنه دید به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد
ـ کاهش خطر تمام بیماریهایی که بر اثر اعتیاد بروز می کنند ( نظیر آمفیزم، حمله های قلبی، و همه انواع سرطانها)
فواید عاطفی ترک اعتیاد :
ـ شخص ، خود را مسؤول زندگی کرده است
ـ از افسردگی شخص، کم می شود
ـ شخص ، دیگر بخاطر نیاز به مواد مخدر، مجبور به تحمل تحقیر دیگران نیست
ـ شخص می تواند شور و حال برنده بودن را تجربه کند
ـ فواید شخصی اجتماعی ترک اعتیاد
ـ شخص می تواند رفتار کنترل شده ای از خود نشان دهد که افراد معتاد فاقد آن هستند
ـ شخص زمان بیشتری برای پرداختن به خانواده و دوستان خود خواهد داشت
ـ شخص می تواند در مراسم طولانی بدون مشکل شرکت کند

فهرست مطالب:
مقدمه
الف) بیان مسئله
ب) اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
علل مهم گرایش بیماران به مواد مخدر
پیشگیری از اعتیاد
فواید ترک اعتیاد
فواید عاطفی ترک اعتیاد
پرسشنامه
الف) روش اجرای تحقیق
ب) تعریف جامعه آماری
جدول از بررسی سوالات
جدول شماره ۱) : مربوط به داده های نمونه (سن اعضای نمونه)
(الف) نمودار مستطیلی
(ب) نمودار خط شکسته
(ج) نمودار میله ای
(د) نمودار دایره ای
جدول شماره (۲) مربوط به میزان تحصیلات اعضای تشکیل دهنده نمونه
نمودار دایره ای
جدول شماره ۳) مربوط به رده سنی شروع اعتیاد با توجه به نظر اعضای نمونه
نمودار دایره ای
جدول شماره ۴) مربوط به این که تمایل افراد معتاد بیشتر به استفاده از کدام یک از مواد مخدر زیر می باشد
نمودار دایره ای
ضمیمه
تحصیلات
اولین ماده مصرفی
سن شروع اعتیاد
علت اعتیاد
علت بازگشت
انگیزه برای ترک
منشا جغرافیایی بیماران
بررسی تحلیلی
تفسیر
منابع و ماخذ


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 52

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط