طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم فصل 3 تقسیم و بخش پذیری

درس تقسیم و بخش پذیری را با طرح مسئله هاي مربوط به تقسیم آغاز کنید. فعالیت هاي این درس به همین موضوع می‌پردازد و هدف بیان اجزاء تقسیم و درك رابطه هاي درستی تقسیم است.

توصیه می‌شود از طرح تقسیم‌هایی که در یک مرحله به پایان نمی‌رسد براي تشخیص بخش پذیري استفاده نکنید تا چالشی برای دانش آموزان پیش نیاید. همچنین…

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ مفهوم تقسیم را درك کرده و اجزاء آن را می‌شناسد.
✅ رابطه هاي بررسی درستی تقسیم را می‌داند و براي امتحان کردن درستی تقسیم به کار می‌برد.
✅ مفهوم بخش پذیري را درك کرده و در تشخیص بخش پذیري به کار می‌برد.
✅ مسئله هاي مربوط به تقسیم را حل می‌کند.


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.