مقاله مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور

دانلود مقاله مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی کامپیوتر محور
فهرست مطالب
چکیده :
قسمت های کاربردی :
سیستم های حمایت مدیریتی
بیان حمایت تصمیم گیری
سیستم های اطلاعاتی مدیریت ( MIS )
سیستم های حمایت تصمیم ( DSS )
سیستم های حمایت تصمیم گروهی ( GSS ) یا ( GDSS )
سیستم های اطلاعاتی اجرایی ( ELS )
سیستم های متخصص
سیستم های حمایت مدیریتی
سیستم های تجزیه و تحلیل داده ها
سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی ( GIS )
کسب داده ها
شبکه های عصبی
واقعیت مجازی
ترکیب تصمیم گیری
ساختاری ساختار
تصمیم گیری H.A سیمیون
مراحل تصمیم گیری
ـ هوش
ـ طرح
ـ انتخاب
ـ اجرا
ارتباط محدود
ـ رضایت
ـ محدودیت های شناختی
مقایسه MIS با DSS
MIS DSS
تصمیم گیری ساختاری تصمیم گیری نیمه ساختاری تا بدون ساختار
کنترل عملیاتی تصمیم گیری تاکنیکی ( جمع آوری منابع )
تصمیم گیری معمولی تصمیم گیری حل مسأله یا دقیق
زمان حال و گذشته زمان آینده ( مدل های تاریخی )
گزارش های دوره ای و استثنایی گزارش های مهم و دقیق
اندازه گیری پیشرفت از طریق اهداف تعیین تاکنیک ها در مواجه با اهداف
مجموعه راه حل محدود مجموعه راه حل غیر محدود
طراحی سخت طراحی انعطاف پذیر
SDLC سنتی ـ طرح منجمد ( بدون حرکت ) روش طراحی تکراری ـ بدون حالت منجمد
سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS)
سطح مدیریت
کنترل عملیات ها
درون داده ها : داده های عملیات ها
پردازش : مدل ساده
برون داده ها : گزارش های خلاصه
کاربران : مدیران سطح میانی
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
تصمیم های ساختاری و نیمه ساختاری
تصمیمات تکراری
کنترل گزارش ایجاد شده
داده های گذشته و حال
جهت یابی داخلی
سیستم های حمایت تصمیم گیری ( DSS )
سیستم کامپوتری سطح مدیریت
ترکیب داده ها ، مدل ها ، نرم افزار کاربر برای تصمیم نیمه ساختاری و بدون ساختار
سیستم های تصمیم گیری حمایتی ( DSS )
تصمیم گیری مهم
سریع ، مطابق ، انعطاف پذیر
کاربر برون داد و درون داد را کنترل می کند .
برنامه ریزی کمتر حرفه ای
حمایت از فرایند تصمیم گیری
ابزارهای مدل سازی مهم
سیستم های حمایت تصمیم گیری ) DSS )
سطح مدیریت
اجرای ـ تاکنیکی از اهداف استراتژیک
درون داد : داده هایی با حجم کم
پردازش : تعاملی
برون داد : تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
کاربران : افراد حرفه ای ، کارمندان
سیستم حمایت تصمیم :
مدل : ارائه یک مسئله
سیستم نرم افزاری DSS
تعامل کاربر : چگونگی این که کاربر وارد مسأله شده و پاسخ ها را دریفت می کند .
پایگاه داده های DSS . داده های تاریخی یا رایج از کاربردهای گروه ها
سیستم حمایت تصمیم :
مدیریت مدل ارائه یک مسئله
ـ کمک به کاربر در تعیین ابزارهای تحلیل مناسب .
مدیریت داده ها : داده های تاریخی رایج از کاربرها یا گروه ها
تعامل کاربر : چگونگی این که کاربر وارد مسأله شده و پاسخها را دریافت می کند .
ـ چگونه کاربر با سیستم تعامل برقرار می کند .
سیستم حمایت تصمیم
ـ سیستم حمایت تصمیم :
کسب داده ها : فن آوری برای یافتن ارتباطات در پایگاه های داده ها برای پیش بینی
سیستم نرم افزاری DSS : ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل داده ها .
تجزیه و تحلیل حساسیت سؤال درباره این که چه می شود اگر درباره تغییرات در فاکتورهای مدل
ـ سیستم حمایت تصمیم :
سیستم اطلاعات جغرافیایی
ـ اطلاعات نقشه محور
ـ تراکم جمعیتی به وسیله ناحیه
DSS وب محور
ـ دستیابی ابزارهای وب .
سیستم حمایت گروهی ( GSS ) :
سیستم کامپیوتر محور تعاملی : راه حل مسائل غیر ساختاری را به وسیله تصمیم گیرندگانی که به عنوان گروه کار می کنند آسان می سازد .
مدل سازی بعد از ایجاد عملیات تصمیم گیری گروهی ایجاد می شود .
ـ تکنیک گروهی عددی
تکنیک دلفی
مزایای GSS :
گسترش پیش طرح
افزایش مشارکت
فضای جمعی باز
ایجاد ایده آزاد از انتقاد
ارزیابی هدفمند
سازمان و ارزیابی ایده آل
ایجاد برتری و تصمیم گیری
مستدل سازی نشست ها
دستیابی به اطلاعات خارجی
محافظت از حافظه سازمانی
ـ ابزارهای GSS :
سؤال کنندگان الکترونیک
جریان الکترونیک
سازماندهندگان ایده آل
ابزارهای سؤال
ابزارهایی برای رأی گیری / ایجاد برتری ها
تعیین سهامدار و ابزارهای تجزیه و تحلیل
ابزارهای شکل گیری سیاست
دایره های گروهی
سیستم نشست الکترونیک ( EMS )
ـ GDSS گروهی : استفاده از فن آوری اطلاعات برای ایجاد نشست های تولیدی تر ، آسان سازی تصمیم گیری ارتباطی .
و…


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 21

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط