مقاله وضعیت تجارت الکترونیک در ایران

این تحقیق در مورد تجارت الکترونیک بوده و به بیان تاریخچه ، کاربرد ومزایای آن در ایران می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه
بهره مندی از اطلاعات اینترنتی تحول عظیمی را در ابعاد مختلف زندگی انسان ایجاد کرده است. به گونهای که خود سیستم اینترنتی در هر لحظه از زمان پیشرفتهای جدیدی میکند و اخبار این پیشرفتها به وسیله رسانه های گروهی حتی خود اینترنت به اطلاع جوامع بشری رسانیده میشود که شاید انسان در هزاره سوم بتواند از این روش جدید دنیای بهتری را برای خود ایجاد کند.

از زمانی که بشر به زندگی گروهی فکر کرد اساس ارتباط و بنیان آن را رفع نیازهای یکدیگر تعریف کرد، یکی از روشهای رفع نیازها تجارت نام گرفت. افرادی با توجه استعدادهایشان وظیفه یافتند تا علم تجارت را بهصورت بازرگانی در کل کره خاکی گسترش دهند و با تلاش و کوشش تجربههایی را که در سفرها و مبادلههای تجاری میآموزند به آیندگان انتقال دهند بهگونهای که بشریت برای انتقال آن علوم آکادمیکی را تعریف و در دانشگاهها و مراکز علمی به آموزش آن پرداخت که تحول شگفت انگیز و علوم مربوط به تجارت مدیون زمانی است که علم بانکداری یا اختراع الکتریسیته به وسیله ادیسون هرچند به دیدگاه انسان دوستانه انجام گرفت، اما نتیجه آن تبدیل جریان الکتریسیته به زر و پول و در پی آن اختراع تلفن بوسیله گراهام بل و کمک به ارتباط سریع و اختراع کامپیوتر آنچنان در هم تنیده شدهاند که یک لحظه دنیای امروزی بدون هر کدام از موارد یاد شده غیر قابل تحمل میشود.

ترکیب علم – سرمایه – فکر نیروی انسانی انقلابی را در عصر صنعت و تجارت بهوجود آورد که امروزه بهنام اینترنت معروف است. با ورود اینترنت به مباحث بازرگانی و مطرح شدن بحث تجارت الکترونیکی محققان، دانشگاهیان و متخصصان مختلف بیشتر از هر زمان دیگر به قلم فرسایی پرداختند و چنان بحث اینترنت گسترش یافت که مردم تصور کردند که انقلابی بزرگتر از انقلابهای دیگر بهوقوع پیوسته که بهدرستی نیز این چنین بود.

تجارت الکترونیکی بعنوان برآیند دو انقلاب فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و جهانی شدن و بعنوان یکی از مظاهر کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی مطرح بوده و مزایای فراوان آن شامل حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی در تجارت، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، دسترسی تولیدکنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد، دسترسی مصرف کنندگان به تأمین کنندگان کالا و خدمات در سطح وسیع و… موجب توجه به این پدیده شده است.

کشورمان با توجه به شاخص‌های مختلف از جمله آمادگی الکترونیکی و توسعه ناکافی زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و مخابراتی در سطح کشور و وجود شکاف دیجیتالی، عدم آگاهی مردم نسبت به مزایای فراوان تجارت الکترونیکی، فقدان قوانین و مقررات مورد نیاز و یا اشکال در قوانین و مقررات موجود و … در بکارگیری این فن‌آوری با مشکلاتی مواجه است.

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه تجارت الکترونیک
ضرورت تجارت الکترونیک
منافع حاصل از تجارت الکترونیکی
1) مدیریت بهتر اطلاعات
2) ادغام بهتر عرضه کنندگان
3) مشارکت بهتر کانالهای توزیع
4) هزینه پایین تر تبادلات
5) درک بهتر بازارها
6) گسترش پوشش جغرافیایی
موانع و چالشهاي تجارت الكترونيك درايران
راهكارهای لازم براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور
نتیجه گیری


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 14

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط