پاورپوینت اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی

پاورپوینت اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی

بخشی از متن:

در این هدف، بر انعکاس اطلاعات واقعی ناشی از اجرای بودجه برای مقایسه با اعتبارات مصوب مجلس بر اساس استاندارد های بودجه تاکید می شود. از این رو، در بودجه دولت ایالات متحده ستونی برای ارائه ارقام واقعی وجود دارد. بر اساس این هدف، در بودجه اطلاعاتی ارائه می شود که می تواند در سایر گزارشها به صورت اجزای بودجه، صورت وضعیت منابع بودجه ای و یا در جداول تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مطالب:
ارائه اطلاعات 
کاربرد اهداف گزارشگری مالی
اهداف اصلی گزارشگری مالی دولت مرکزی
هدف اول: رعایت و التزام بودجه ای
الف) منابع مالی بودجه ای چگونه به دست آمده و مصرف شده و آیا راههای تحصیل وجوه و مصرف آنها طبق مصوبات قانونی بوده است؟
ب) وضعیت مالی منابع بودجه ای چگونه است؟
هدف دوم: اجرای عملیات
الف) هزینه انجام برنامه ها و فعالیت های خاص، اجزای تشکیل دهنده آن و هرگونه تغییرات در این هزینه ها
ب) اقدامات به عمل آمده و پیشرفتهای حاصل  شده و امور خدماتی در نتیجه برنامه های دولت مرکزی و تغییرات ایجاد شده در زمان انجام هزینه آن
ج) کارایی و اثر بخشی مدیریت دولت بر داراییها و بدهیها
هدف سوم: مباشرت
الف) وضعیت مالی دولت طی دوره مورد نظر تقویت یا تضعیف شده است
ب) بررسی کفایت منابع مالی آینده برای حفظ سطح ارائه خدمات عمومی و ایفای تعهدات در سررسید
ج) ارزیابی اثر عملیات دولت بر رفاه جاری و آینده جامعه
هدف چهارم: سیستمها و کنترل

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری و اقتصاد
در قالب فایل word و قابل ویرایش


فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 16

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط