طرح درس از گذشته تا آینده، علوم اول

عنوان درس 14 کتاب علوم تجربی پایه اول دبستان، از گذشته تا آینده می باشد. در این درس فراگیران با وسایل روشنایی مختلف ( در زمان قدیم و زمان جدید ) آشنا می شوند.

همچنین دانش آموزان طریقه ساخت شمع را یاد می گیرند و می توانند با کمک والدین یا افراد گروه شمع درست کنند.

در این قسمت، طرح درسی روزانه جهت تدریس درس مذکور آورده ایم. این طرح درس شامل 3 صفحه بوده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

در ابتدای این طرح درس اهداف در حیطه های مختلف در نظر گرفته شده و پس از آن به سراغ مراحل مقدماتی رفته ایم. ( ابزارها، چیدمان کلاس، برقراری ارتباط، ارزشیابی ورودی و ایجاد انگیزه )

پس از مرحله مقدماتی نوبت به اجرای تدریس است. توضیحات لازم جهت تدریس درس فوق به همراه فعالیت های مختلفی که معلم و دانش آموز در حین تدریس باید انجام دهند در طرح درس ذکر شده است.

در آخر طرح درس، مراحل تکمیلی که شامل ارزشیابی پایانی ، جمع بندی درس و ارائه تکلیف می باشد؛ نیز وجود دارد.


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط