پرسشنامه استاندارد سبک های دلبستگی بارتولومیو و هوروتیز ۱۹۹۱

پرسشنامه استاندارد سبک های دلبستگی بارتولومیو و هوروتیز ۱۹۹۱
پرسشنامه سبک های دلبستگی، توسط بارتولومیو و هوروتیز در سال (۱۹۹۱) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۲۴ گویه و چهار مولفه  می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (می­خواهم با دیگران راحت باشم اما احساس می­کنم نمی­توانم به دیگران اعتماد کنم.) سبک های دلبستگی را می ­سنجد.

سبک های دلبستگی:
تئوری دلبستگی یک چارچوب محکم و قاطع برای درک بهتر از تفاوت های فردی در عملکرد سازگار شدن در بزرگسالی ارائه می کند.  بارتولومیو و هوروتیز چهار نوع دلبستگی را براساس مدل های خود و دیگران متمایز نمودند:  دلبستگی ایمن (مدل های مثبت از خود و دیگران که انعکاس دهنده اعتماد در تعامل با دیگران است)، دلبستگی ترسان (مدل های منفی از خود و دیگران که اشاره به اجتناب از تعامل شخص به خاطر اضطراب آسیب دیدن یا فریب خوردن است)، دلبستگی اشتغالی(مدل های منفی از خود و مدل های مثبت از دیگران، که توسط تلاش همراه اضطراب برای اخذ قبولی و اعتبار از دیگران مشخص شده است)، و دلبستگی انفصالی(مدلهای مثبت از خود و مدل های منفی از دیگران؛ که منعکس کننده اعتماد به نفس خود و تلاش برای استقلال است).

روایی و پایایی پرسشنامه سبک های دلبستگی
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه سبک های دلبستگی توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه سبک های دلبستگی از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
مقاله بیس: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 4

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط