چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی

دانلود مقاله رشته حسابداری چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک راهبردهای توسعه تجارت الکترونیک مقاله توسعه تجارت الکترونیک تحقیق مرکز توسعه تجارت الکترونیک مشکلات توسعه تجارت الکترونیک موسسه ایده پردازی توسعه تجارت الکترونیک دفتر توسعه تجارت الکترونیک توسعه تجارت الکترونیک سارینا توسعه بنگاه های اقتصادی

Challenges and strategies for the development of electronic commerce in enterprises

 

چکیده:
اقتصاد نوین پدیده جدیدی است که درجریان شکل گیری روندجهانی شدن اقتصاد و همگرایی آن با توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد شکل گرفت. در جریان شکل گیری این پدیده ، شاهد ظهور ابعاد گوناگونی از پدیده اقتصاد الکترونیکی یا حتی زندگی الکترونیکی هستیم. بهداشت الکترونیکی، بانکداری الکترونیک و بیمه الکترونیکی مثال‌هایی از تجارت الکترونیک در زندگی روزمره انسانها هستند. از مزیت‌های تجارت الکترونیک می توان به کمک موثر به جهانی شدن تجارت، رفع محدودیت های زمانی و مکانی، تسریع در فرایند مبادله، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و تخصیص بهینه منابع اقتصادی اشاره کرد. بنابراین برای توسعه و گسترش مناسب تجارت الکترونیک در بنگاه‌های اقتصادی باید نسبت به ایجاد زیر ساخت های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه‌های اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک،ایجاد پهنای باند،اینترنت باسرعت بالاو کاهش هزینه آن و همچنین استفاده آن برای عموم مردم اقدام نمود.
در تحقیق حاضر، چالشها و راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی بررسی می‌شود. و سعی شده است تا با مرور  مستند ادبیات موضوعی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی  و تجارت الکترونیکی و پیش نیازهای استقرار آن ضمن بیان مختصر تعاریف، اهمیت، ابعاد و موضوعات مرتبط، مدل مفهومی بمنظور توسعه بکارگیری تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی اراﺋه گردد تا بعنوان مبنایی برای بررسی ومطالعات بیشتر مربوط به موضوع در دنیای واقعی باشد . در پایان ضمن اشاره مجدد به هدف از نگارش تحقیق در قالب جمع بندی نتایج و اراﺋه پیشنهادات جهت تحقیقات آینده مربوط به موضوع بمنظور ادامه و پیگیری کار توسط دیگر محققان علاقمند اراﺋه شده است.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل ۱- بنگاه‌های اقتصادی
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تعریف اقتصاد
۱-۳- فعالیت اقتصادی
۱-۴- تعریف بنگاه
۱-۵- بنگاه اقتصادی
۱-۶- تعریف بنگاه‌های کوچک و متوسط
۱-۷- اهمیت و نقش بنگاه‌های اقتصادی
۱-۸- ویژگی بنگاه‌های اقتصادی
۱-۹- خوشه سازی بنگاه‌های اقتصادی
۱-۹-۱- خوشه های صنعتی
۱-۹-۲- خصوصیات خوشه های صنعتی
۱-۹-۳- سامان دهی خوشه های صنعتی در فعالیت های اقتصادی
۱-۱۰- مشکلات بنگاه‌های اقتصادی
فصل ۲- توسعه بنگاه‌های اقتصادی
۲-۱- اهمیت و ضرورت توسعه بنگاههای اقتصادی
۲-۲- نظریه‌های موجود درباره بنگاه‌های اقتصادی
۲-۳- شکل‌گیری بنگاه های اقتصادی در درازمدت
۲-۴- تاثیر بنگاه ها در توسعه اقتصاد جهانی
۲-۵- عوامل تسریع روند حرکت از بنگاه های بزرگ به سمت بنگاه های کوچک
۲-۵-۱- شدت یافتن رقابت جهانی
۲-۵-۲- افزایش بی اطمینانی
۲-۵-۳- تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع
۲-۵-۴- مزیت‌ها و منافع صنایع بزرگ
۲-۵-۵- مزیت‌ها و منافع صنایع کوچک
۲-۶- موردکاوی نقش بنگاه‌ها در توسعه اقتصادی
۲-۶-۱- صنایع کوچک و متوسط در کشور ایتالیا
۲-۶-۲- صنایع کوچک و متوسط در کشور اندونزی
۲-۷- نقش بنگاه های اقتصادی در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور
۲-۸- بررسی جایگاه بنگاه‌های اقتصادی در ایران
۲-۹- بررسی وتبیین جایگاه بنگاه های اقتصادی در توسعه اقتصادی کشور ایران
۲-۹-۱- وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران
۲-۹-۲- راهبردهای توسعه و بهبود وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران
۲-۱۰- تاثیر تعداد بنگاه‌های اقتصادی و توانمندی بنگاه‏ها در توسعه اقتصادی
فصل ۳- تجارت الکترونیک
۳-۱- فناوری‌‌اطلاعات‌وارتباطات
۳-۲- مفهوم تجارت الکترونیک
۳-۳- هدف تجارت الکترونیک
۳-۴- زیر شاخه های تجارت الکترونیک
۳-۵-  تاریخچه تجارت الکترونیک
۳-۶- مدل های تجارت الکترونیک
۳-۷- تجارت الکترونیکی و روند رشد آتی آن
۳-۸- چارچوب‌ نظری تجارت الکترونیک‌
۳-۹- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی
۳-۱۰- پیش‌نیازهای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک
۳-۱۱- بلوغ الکترونیکی در تجارت الکترونیک
۳-۱۲- تجارت الکترونیک در جهان امروز و مقایسه های آماری
۳-۱۳- تجارت الکترونیک در ایران
۳-۱۴- بستر های تجارت الکترونیک در ایران
فصل ۴- توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی
۴-۱- مزایای توسعه تجارت الکترونیک در بنگاه های اقتصادی
۴-۲- نقش بنگاه ها در اقتصاد دیجیتالی
۴-۳- زیر ساختهای مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه های اقتصادی
۴-۳-۱- تاثیر زیر ساختهای محیطی(بیرونی) بر توسعه تجارت الکترونیکی
۴-۳-۲- تاثیر زیر ساختهای داخلی بنگاه تجاری در توسعه تجارت الکترونیکی
۴-۴- شاخص های آمادگی تجارت الکترونیکی در بنگاه های اقتصادی
۴-۵- شرایط لازم برای توسعه  تجارت الکترونیک در بنگاه های اقتصادی
۴-۶- عوامل موثر بر توسعه تجارت الکترونیک در بنگاه های اقتصادی
۴-۷- مشکلات و موانع  فراروی تجارت الکترونیک در اقتصاد ایران
۴-۸- چالش‌های توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی
۴-۹- راهکارهای  رشد و توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌های اقتصادی
فصل ۵- نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه‌گیری
۵-۲- پیشنهادات
فهرست منابع


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 114

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط