طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 8 ضرب در عدد 10

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 8 ضرب در عدد 10
ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ می خواهد ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻟﻴﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﺍي ﺿﺮﺏ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﻭي ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺍي ﺭﻧﮓ ﻫﺎي ﺁﺟﺮﻫﺎ ﺿﺮﺏ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.

همچنین ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺿﺮﺏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻛﺸﻒ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺮ …

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 4 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف و پیامدهای درس:
✅ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﺏ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭ ﺻﻔﺮ ﻭ ﺩﻩ
✅ ﺿﺮﺏ ﺩﺭ ﺩﻩ ﻭ ﺿﺮﺏﻫﺎي ﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.
✅ ﺿﺮﺏ ﺩﺭ ﻳﻚ و صفر ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.
✅ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺿﺮﺏ
✅ درک ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺩﺭ ﺟﻤﻊ


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.